Sākums » Aktuāli » Atvērta tipa aptieka – neaizstājams COVID-19 atbildes elements
Atvērta tipa aptieka – neaizstājams COVID-19 atbildes elements

Atvērta tipa aptieka – neaizstājams COVID-19 atbildes elements

Kopš COVID-19 krīzes sākuma atvērta tipa aptiekām ir bijusi būtiska loma atbalsta sniegšanā visai sabiedrībai. Ar savu profesionalitāti, kompetenci un apņemšanos farmaceitiem ir izdevies garantēt pacientiem piekļuvi tiem nepieciešamajām ārstēšanas metodēm un saglabāt primārās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību šajos izaicinošajos laikos. Tādu vērtējumu savā ziņojumā par 2020. gada rezultātiem sniedz Eiropas Savienības Farmācijas grupa (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) – Eiropas organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 400 000 atvērta tipa aptieku farmaceitus. PGEU biedri ir nacionālās asociācijas un profesionālās farmaceitu organizācijas 32 Eiropas valstīs, tai skaitā ES dalībvalstīs, EEZ / EBTA valstīs un ES kandidātvalstīs.

Visās ES dalībvalstīs un vēl jo vairāk – tajās zonās, kur COVID-19 uzliesmojums vietējo sabiedrību skāra vissmagāk, aptiekas saviem pacientiem ir kalpojušas ar lielu atdevi, paliekot par galveno un pirmo kontaktpunktu, kurā pacients sastopas ar veselības aprūpes sistēmu. Turklāt atvērta tipa aptieku farmaceitiem ir bijusi arī būtiska loma potenciālo COVID-19 gadījumu identificēšanā, savā ziņojumā uzsver organizācija.

Tomēr līdzīgi kā citas nozares, arī farmācija saskārās ar ievērojamām grūtībām, kuras bija jāpārvar. Pēdējo mēnešu laikā daudzi Eiropas farmaceiti savā aptiekā ir piedzīvojuši vissmagākos laikus, ziņojumā pauž PGEU. Aptiekās ir ievērojami pieaudzis pacientu pieprasījumu un tālruņa zvanu skaits, palielinājies pieprasījums pēc piegādes pakalpojumiem, kā arī personāla slimības gadījumu skaits. Lai pakalpojumus uzturētu visaugstākajā līmenī, pieaugošais pieprasījums pēc profesionālām konsultācijām ir radījis papildu izmaksas farmaceitiem. Turklāt, lai ieviestu valdību noteiktos vai veselības institūciju rekomendētos ierobežojumus un drošības pasākumus, farmaceitiem bija jāveic izmaiņas aptieku telpās un ikdienas darba režīmā. Līdz ar to daudzas neatkarīgās aptiekas visās ES valstīs ir saskārušās ar esošās naudas plūsmas un finansiālās dzīvotspējas grūtībām.

Īpaši pirmajās pandēmijas raisītās panikas nedēļās farmaceitiem krasi pieauga darba slodze. Daudzu valstu pilsoņi steidza iegādāties bezrecepšu zāles, piemēram, paracetamolu, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) – sejas maskas un dezinficējošus roku gēlus vai citus dezinfekcijas līdzekļus, ko farmaceiti vairākās valstīs sāka izgatavot arī aptiekās, jo krājumi bija ātri beigušies. Līdztekus tam vairākās valstīs relatīvi ātri tika īstenoti daudzi vīrusu ierobežojoši pasākumi, un aptiekas pakalpojumi bija vieni no retajiem veselības aprūpē, kas joprojām bija brīvi pieejami sabiedrībai. Tas radīja papildu problēmas – IAL trūkums aptieku personālu un klientus pakļāva lielākam saslimšanas riskam.

Krīzes laikā aptiekas visā Eiropā turpināja palīdzēt veselības aprūpes iestādēm un 2020. gadā ir ievērojami paplašinājušas savu ieguldījumu sabiedrības veselības atbalstīšanā, ziņojumā pauž Eiropas organizācija. PGEU apkopotais pagājušā gada pārskats sniedz papildu informāciju par farmaceitu lomu un iesaisti cīņā pret COVID-19, izgaismojot vairākus farmaceitu stāstus frontes līnijā visā Eiropā.

Ar COVID-19 saistītie aptieku pakalpojumi

Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas nodaļas ieteikuma daudzas Eiropas valstis ir ieviesušas izmaiņas tiesību aktos, lai paplašinātu farmaceita lomu un mazinātu spiedienu uz pārējo veselības aprūpes sistēmu. Dažas valstis ir piešķīrušas arī papildu līdzekļus, lai farmaceiti varētu veikt svarīgu darbu cīņā pret COVID-19.

OECD norādīja, ka krīzes situācijas, piemēram, koronavīrusa epidēmija, ir iespēja mainīt dažādu veselības aprūpes sniedzēju tradicionālās lomas un paplašināt dažu pakalpojumu sniedzēju, piemēram, medmāsu un farmaceitu, funkcijas, rosinot tos uzņemties dažus ārstu uzdevumus, tādējādi savukārt ļaujot ārstiem efektīvāk pievērsties sarežģītākajiem gadījumiem.

Lisabonas Universitātes Uz pierādījumiem balstītas veselības institūta veikts pētījums ir iezīmējis 30 dažādus COVID-19 apkarošanas pasākumus aptiekās visā Eiropā. Viena no farmaceitu biežāk veiktajām darbībām, reaģējot uz pandēmiju, bija uz simptomiem balstīta pacientu nosūtīšana pie ārsta vai uz COVID testu. Tāpat jaunus pakalpojumus aptiekās ieviesa palielināts pieprasījums pēc zāļu piegādes mājās. Daudzviet farmaceiti pa tālruni izolācijas laikā sniedza konsultācijas un atbalstu īpaši neaizsargātiem, emocionāli jūtīgiem pacientiem. Šīs visas ir nozīmīgas intervences pacientu veselības aprūpē, kas palielināja piekļuvi zālēm, konsultācijām, atbalstam un ievērojami pārsniedza farmaceita tradicionālās funkcijas. Vēl būtiskākas ir COVID-19 sakarā aptiekām piešķirtās paplašinātās pilnvaras un tiesību akti, kas pieņemti to īstenošanai. Kopumā 17 dažāda veida pasākumi aptiekās pērn paplašināja farmaceitu pilnvaras 16 valstīs.

Avots: PGEU report 2020.

Garantējot nepārtrauktu piekļuvi aprūpei

Krīzes sākumā vairākas valstis veica pasākumus, lai garantētu ārstēšanas nepārtrauktību pacientiem ar hroniskām saslimšanām un samazinātu nebūtisku apmeklējumu skaitu primārās veselības aprūpes iestādēs vai slimnīcās. Tas tika darīts, dodot farmaceitiem iespēju atjaunot/ pagarināt hronisko slimnieku zāļu receptes 5 Eiropas valstīs un dodot iespēju elektroniski pārsūtīt receptes uz aptiekām, kur tas vēl nebija ieviests. 6 valstīs tas ietvēra arī farmaceita darbības jomas paplašināšanu, lai piedāvātu pacientiem alternatīvus risinājumus zāļu trūkuma gadījumā. 4 valstīs atvērta tipa aptiekām tika piešķirtas arī paplašinātas pilnvaras izsniegt noteiktas zāles, kurām iepriekš varēja piekļūt tikai slimnīcas.

OECD norādīja, ka nepieciešamība maksimāli palielināt pieejamo resursu efektivitāti veicināja vairāku jauninājumu ieviešanu dažādu veselības aprūpes speciālistu pienākumos. Piemēram, lai apmierinātu neatliekamās vajadzības un samazinātu nepieciešamību pēc ārstu konsultācijām pacientiem, kam nav COVID-19, daudzās valstīs vismaz uz laiku tika paplašinātas farmaceitu funkcijas. Francijā, Īrijā un Portugālē farmaceitiem tika atļauts atjaunot un izsniegt recepti pacientiem ar noteiktiem hroniskiem traucējumiem.

Piecās Eiropas valstīs iestādes ir ieviesušas jaunus atalgojuma noteikumus par aptieku sniegtajām zāļu piegādēm uz mājām.

Astoņās Eiropas valstīs farmaceiti ir aktivizējuši protokolus, lai palīdzētu lokdauna laikā konstatētajiem vardarbības upuriem ģimenēs.

Septiņās Eiropas valstīs farmaceitiem piešķirtas paplašinātas pilnvaras sniegt un administrēt gripas vakcinācijas pakalpojumus.

Aptieka – pirmais konsultāciju un ārstēšanas punkts

Visā krīzes laikā aptieka daudziem Eiropas pilsoņiem ir bijusi pirmā konsultāciju, ārstēšanas un nosūtījumu saņemšanas vieta, kas veiksmīgi novērsusi neatliekamās palīdzības dienesta apmeklējumus. Daudzviet farmaceiti jau paaudzēs ļoti labi pazīst savus pacientus un viņu ģimenes un izprot viņu sociālo kontekstu un vajadzības. Viņi var apvienot tehniskas zināšanas ar “cilvēcisku pieskārienu”, tādējādi sniedzot personalizētu veselības aprūpi, uzsvērts PGEU ziņojumā. Tas padara viņu lomu pieejamas aprūpes nodrošināšanā, it īpaši mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, vēl svarīgāku nekā jebkad agrāk. Aptiekas ir paplašinājušas zāļu piegādes pakalpojumus uz pacientu mājām un piecās Eiropas valstīs valsts institūcijas ir ieviesušas arī jaunus atalgojuma noteikumus attiecībā uz šiem pakalpojumiem. Astoņās Eiropas valstīs farmaceiti ir aktivizējuši protokolus, lai palīdzētu upuriem, kas cietuši no lokdauna laikā pieaugošās vardarbības ģimenē. Šie pasākumi ļauj sievietēm fiziskās, emocionālās un/vai seksuālās vardarbības riska vai briesmu situācijā vērsties pie uzticamas aptiekas vai nu pa palīdzības tālruni, vai arī aptiekā prasot “masku-19”. Šis kods jeb parole aktivizē nepieciešamo aprūpes protokolu.

Vakcinācijas aptveres palielināšana

Vēl viena problēma, ar kuru saskārušās veselības aprūpes sistēmas, ir iespējamās sezonālās gripas un COVID-19 dubultpandēmijas risks. Lai palielinātu gripas vakcinācijas aptveri, vienlaikus nodrošinot, ka imunizācijas pakalpojumus turpina sniegt droši un pieejami, septiņas Eiropas valstis ir piešķīrušas farmaceitiem paplašinātas pilnvaras veikt vakcināciju pret gripu. Tās ietver gripas vakcīnu piegādi riska grupām bez receptes nepieciešamības, piemēram, Beļģijā un Norvēģijā, kā arī farmaceitu nodrošinātu gripas vakcinācijas programmu uzsākšanu Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā un Portugālē. Īrija, Grieķija un Lielbritānija arī paziņoja, ka izmantos lielo aptieku tīklu pieejamību, lai izvērstu masveida vakcinācijas kampaņas pret COVID-19. Krīzes laikā ir svarīgi maksimāli izmantot atvērta tipa aptieku praksi, lai apmierinātu pacientu vajadzības un saglabātu pakalpojumu nepārtrauktību, ziņojumā uzver PGEU. Organizācija norāda, ka atvērta tipa aptiekas šīs krīzes laikā ir parādījušas savu vērtību un ieguldījumu pacientu veselībā un veselības aprūpes sistēmā kopumā un ir gatavas vēl vairāk paplašināt šo ieguldījumu, veidojot ilgtspējīgas sadarbības modeļus ar citām veselības aprūpes profesijām.

PGEU biedru ieviestās labākās prakses

Portugāle: slimnīcu zāļu pieejamības palielināšana aptiekās

Lai veicinātu zāļu pieejamību pacientiem, tajā pat laikā saglabājot maksimālu drošību, Portugālē tika ieviesta iespēja pacientiem saņemt slimnīcā lietojamās zāles arī aptiekā vai ar piegādi mājās. Saskaņā ar Veselības novērtēšanas un pētījumu centra veikto pētījumu šī pakalpojuma rezultātu novērtēšanai, aptaujas respondenti uzrādīja paaugstinātu apmierinātības līmeni ar atvērta tipa aptieku sniegto pakalpojumu, salīdzinot ar slimnīcu aptiekām, katrā vērtētajā kategorijā: darba laiks, gaidīšanas laiks, privātums, farmaceita pieejamība un pakalpojuma kvalitāte kopumā. Pētījums arī liecina, ka 91% aptaujāto šo atvērta tipa aptiekas sniegto pakalpojumu gribētu izmantot arī pēc pandēmijas.

Vācija: paplašinātas pilnvaras zāļu aizvietošanā

Lai efektīvāk novērstu zāļu pieejamības „vājās vietas” un mazinātu pacientu atgriešanos aptiekā, farmaceitiem Vācijā tika atļauts patstāvīgi pieņemt lēmumu par zāļu iepakojuma lieluma vai zāļu stipruma maiņu vai, pēc konsultēšanās ar ārstu, aizstāt tās ar citu analogu. Šobrīd, pandēmijas laikā, Vācijas farmaceitiem tiek maksāts arī par zāļu piegādi uz mājām.

Skotija: farmaceits – konsultants pie bieži sastopamām slimībām

Skotijā COVID-19 pandēmijas laikā farmaceitiem ļauts aptiekās sniegt cilvēkiem palīdzību tādu bieži sastopamu slimību ārstēšanā kā, piemēram, kakla sāpes, ausu sāpes, aukstumpumpas, urīnceļu infekcijas. Aptiekas darbinieku komanda vajadzības gadījumā piedāvās konsultāciju un ārstēšanu vai arī nosūtīs pie ārsta. Lai palīdzētu aptiekām tikt galā ar koronavīrusa izraisīto pieaugošo slodzi, valsts piešķīrusi arī papildu finansējumu.

Īrija: farmaceita nodrošināta gripas vakcinācijas programma

Īrijā kopš 2011. gada atvērta tipa aptieku farmaceiti var veikt potēšanu pret gripu. 2020. gada oktobrī tika pieņemti jauni tiesību akti, kas farmaceitiem ļauj nodrošināt gripas vakcinācijas pakalpojumus arī ārpus aptiekas telpām, piemēram, pie pacienta mājās, viņa automašīnā, izbraukumā, pansionātā, darba vietā vai kāda uzņēmuma telpās, hallēs / baznīcās, sporta centros, skolās / bērnudārzos utt. Gripas vakcinācijas programmas paplašināšanas rezultātā Īrijas farmaceiti var piegādāt iedzīvotājiem bezmaksas gripas vakcīnu, un veselības dienests viņiem maksās par vakcīnas ievadīšanu visiem pilsoņiem, kas vecāki par 65 gadiem vai ir vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, kā arī bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem un riska grupām vecumā no 13 līdz 64 gadiem.

Grieķija: aptieku ieguldījums COVID-19 vakcinācijas plānā

Pēdējos gados grieķu farmaceiti ir pilnvaroti palielināt vakcinācijas aptveri valstī. Kopš 2019. gada Grieķijas farmaceitiem ir bijusi iespēja aptiekās veikt vakcināciju pret gripu, kas jau ir uzrādījusi ļoti pozitīvus rezultātus. Pirms COVID-19 vakcinācijas kampaņas uzsākšanas Grieķijas Farmaceitu asociācija organizēja visaptverošu apmācību programmu farmaceitiem, lai atbalstītu viņu lomu vakcinācijas veicināšanā, sniedzot pacientiem derīgu un uzticamu informāciju. Ar Mūžizglītības un farmaceitu profesionālās attīstības institūta palīdzību 8000 farmaceitu ir uzlabojuši savas zināšanas par COVID-19 vakcīnu izveidi un attīstību, un turpmāk aptiekas darbosies arī kā COVID-19 vakcinācijas informācijas / konsultāciju centri. Turklāt Grieķijas aptiekās tiek uzsākta sabiedrības izpratnes un informācijas kampaņa par vakcināciju pret COVID-19. Aptiekas darbosies arī kā vakcinēšanas rezervācijas centri pilsoņiem, kur varēs pieteikties rindā uz vakcīnu. Šī pakalpojuma mērķis ir atbalstīt cilvēkus, kuriem ir ierobežotas digitālās prasmes un kuri paši nespēj rezervēt šo vizīti, izmantojot Grieķijas valdības tiešsaistes sistēmu. Par šī pakalpojuma sniegšanu grieķu farmaceitiem valsts maksā.

Skats nākotnē

COVID-19 ir atstājis postošu ietekmi uz sabiedrības veselību. Šis vīruss ir nogalinājis daudzus cilvēkus un smagi iedragājis veselības aprūpes sistēmas Eiropā. Daudzām valstīm bijis jāpieņem lēmums atcelt mazāk svarīgus veselības aprūpes pakalpojumus, lai atslogotu personālu un resursus cīņai ar COVID-19. Bet nekas sliktāks par pandēmiju nebūtu no tā mācīties un neizmantot to kā iespēju uzlabot. Galvenā veselības aprūpes nozarē gūtā mācība ir tāda, ka mums jāmaina veselības aprūpes sniegšanas veids un jāpāriet no slimnīcās centrētas aprūpes uz pacientu centrētu aprūpi, ārstējot pacientus pēc iespējas tuvāk viņu mājām, norāda PGEU. Tas nozīmē vairāk resursu ieguldīt primārajā aprūpē. Akadēmiķi, politikas veidotāji un starptautiskas institūcijas, piemēram, OECD, atkārtoti uzsvēruši, ka ieguldījumi primārajā aprūpē atmaksājas: liels pierādījumu kopums skaidri norāda, ka tas samazina hospitalizācijas gadījumu skaitu un novērš nevajadzīgu neatliekamās palīdzības apmeklēšanu, glābj dzīvības un ietaupa naudu.

Tā kā visas pasaules valstis joprojām cīnās ar COVID-19, mēs nevaram atļauties atlikt veselības profilaksi un veselības veicināšanu, uzsver PGEU. Organizācija ir pārliecināta, ka Eiropas farmaceiti ir gatavi uzņemties izaicinājumu – viņi paliek frontes līnijā cīņā pret COVID-19, nodrošinot sabiedrībai savlaicīgu piekļuvi ārstniecībai un informācijai, dažās valstīs – arī ātros COVID-19 testus un vakcīnas, sniedzot savas zināšanas efektīvākai pacientu aprūpei. PGEU savā ziņojumā pauž, ka farmaceiti visā Eiropā ir gatavi paplašināt aptieku pamatpakalpojumu loku un iet vēl tālāk, uzņemoties jaunus pienākumus un ieviešot aptiekās progresīvus pakalpojumus, kas uzlabo cilvēku dzīves un veselības kvalitāti. Mums jāizmanto šī iespēja, lai padarītu veselības sistēmas stiprākas, izturīgākas un atsaucīgākas pret pacientu vajadzībām, uzskata PGEU. Tāpat jādefinē jauni aprūpes sniegšanas modeļi, kuros iesaistītas daudzprofesionāļu komandas, kas nevainojami strādā ar integrētu digitālo tehnoloģiju atbalstu, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību, īpaši pacientiem ar hroniskām slimībām.

PGEU ziņojumā nav datu par Latviju, taču jāpiebilst, ka mūsu valsts farmaceiti un aptiekas arī pērn ir devušas neatsveramu atbalstu visai sabiedrībai, pārkārtojušas darba rutīnu, sniegušas jaunus pakalpojumus, uzņēmušās papildu slodzi, apguvušas un ieviesušas arvien jaunus drošības pasākumus, īsāk sakot – cītīgi iesaistījušās  jaunā koronavīrusa apkarošanā un COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanā, un turpina darīt to joprojām. Pārskatu par Latvijas farmaceitu paveikto COVID-19 apstākļos tuvākajā laikā plānots publicēt žurnālā “Materia Medica”.

Ar pilnu PGEU ziņojumu var iepazīties šeit: https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2021/02/PGEU-Annual-Report-2020-Web.pdf

Sagatavoja Elīna Badune

 www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.