Sākums » Jaunākie raksti » E-veselības funkcionalitātes pārbaudē konstatē virkni nepilnību
E-veselības funkcionalitātes pārbaudē konstatē virkni nepilnību

E-veselības funkcionalitātes pārbaudē konstatē virkni nepilnību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pārbaudot Nacionālā veselības dienesta (NVD) īstenotā e-veselības projekta funkcionalitāti, atklājusi virkni nepilnību, ziņo nacionālā informācijas aģentūra LETA. Pārbaudes rezultātā sniegtas vairāk nekā 20 rekomendācijas sistēmas ērtuma un lietojamības pilnveidošanai.

Kā aģentūru LETA informēja VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Kļaveniece, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards  ir iepazinies ar VARAM veiktās pārbaudes rezultātiem un pēc Gerharda teiktā, e-veselības sistēma pagaidām nepilda savu mērķi. “E-veselības sistēmas izveidošanas mērķis bija uzlabot iedzīvotāju iespējas saņemt, bet ārstiem un farmaceitiem iespējas sniegt kvalitatīvus valsts pakalpojumus. Tomēr, vērtējot paveikto, viennozīmīgi var secināt – šobrīd ir pāragri to apgalvot.”

Pārbaudē secināts, ka plānotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi lietotājiem ir pieejami daļēji. “NVD rīcībā ir ļoti maz laika, lai informācijas sistēmas un e-pakalpojumi, kas pārbaudes brīdī nebija pieejami, kļūtu pieejami lietotājiem. Jau martā Latvijai Eiropas Komisijai ir jāiesniedz 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēguma dokumenti. Savukārt, lai turpmāko gadu laikā nodrošinātu projektu ietvaros izstrādāto sistēmu un e-pakalpojumu lietošanu, Veselības ministrijai (VM) un NVD vēl ir ļoti daudz darāmā,” paudis Gerhards.

Tāpat vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs norādījis, ka ar projektu īstenošanas pabeigšanu e-veselības sistēmas ieviešana un uzraudzība nebeidzas, jo turpmākos piecus gadus tiks veikta sasniegto rezultātu pēcuzraudzība.

Pēc VARAM sniegtās informācijas, e-veselības sistēmas sekmīgai darbībai izšķiroša ir datu apmaiņas nodrošināšana starp e-veselības sistēmu un ārstu un farmaceitu jau šobrīd lietotajām informācijas sistēmām ārstu praksēs, aptiekās un slimnīcās. Saskarne ir izveidota, tomēr e-veselības sistēmas integrācija ar ārstu un farmaceitu informācijas sistēmām ziņojuma sagatavošanas laikā nebija nodrošināta – tikai izpildoties šim nosacījumam, e-veselības sistēma pilnvērtīgi darbosies.

VARAM pēc veiktās pārbaudes secinājusi, ka līdz 2016.gada beigām lietotājiem ir pieejama tikai daļa no informācijas sistēmām (IS) un e-pakalpojumiem, kurus bija paredzēts izstrādāt projektu izpildes gaitā, tomēr lietotājiem pieejamās IS un e-pakalpojumi kopumā atbilst projektos paredzētajam, kā arī NVD ir nodrošinājis nepieciešamo IS drošības pārbaužu veikšanu.

Secināts, ka kopumā izstrādāta un pieejama lietošanai ir elektroniskā recepte, darba nespējas lapa, elektroniskā veselības karte, e-veselības portāla publiskā daļa, Veselības uzraudzības IS un profesionāļiem paredzētie e-pakalpojumi “www.latvija.lv” vidē, veselības aprūpes pakalpojumu klasifikācijas sistēma un lietotāju pārvaldība, nozares statistikas IS, tomēr kavējas citu portālā “www.latvija.lv” paredzēto e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

VARAM norādījusi, ka e-veselības sistēmas pilnvērtīga izmantošana sagaidāma tikai pēc tam, kad darbam ar e-veselības sistēmu būs integrētas ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmas, kuru pielāgojumus nefinansē projektu ietvaros, savukārt attiecībā uz IS un e-pakalpojumiem, kas pārbaudes brīdī nebija pieejami lietotājiem, NVD ir norādījis, ka tie būs pieejami lietotājiem līdz 31.janvārim, un VARAM attiecīgi varēs sniegt atzinumu par tiem, ciktāl to pieļaus termiņi noslēguma deklarācijas iesniegšanai Eiropas Komisijā.

Savukārt Veselības ministrija (VM) paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem uzsver, ka e-veselības sistēma ir funkcionējoša. “Kopumā vērtējam VARAM atzinumu kā pozitīvu attiecībā uz e-veselības sistēmas funkcionalitāti. Esam apņēmības pilni sistēmu padarīt vēl ērtāku un vieglāk lietojamu, kas ir būtiski, lai e-veselības sistēma kļūtu par izmantojamu rīku,” norāda veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa.

VM arī uzsver, ka sniegtās sistēmas uzlabošanas rekomendācijas neietekmē vērtējumu par atbilstību projektu iesniegumos paredzētajam, kā arī paredzētās funkcionālās darbības nodrošināšanu. E-veselības sistēma ir izstrādāta atbilstoši visām tehniskās specifikācijas prasībām, kas tika noteiktas, uzsākot e-veselības sistēmas izstrādi un ieviešanu, norāda VM.

VARAM veiktās pārbaudes laikā e-veselības projekti, kas finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), tika analizēti no diviem aspektiem – vai ir izstrādātas šajos projektos plānotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi, un vai tie ir pieejami lietotājiem, nevis visaptverošs izvērtējums par e-veselības sistēmu kopumā.

Sagatavotais atzinums par e-veselības projektu pārbaudes rezultātiem tiks iesniegts Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai lēmuma pieņemšanai par veikto izmaksu deklarēšanu finansēšanai no ERAF, ziņo LETA.

www.farmacija-mic.lv

 leta_logo