Sākums » Farmācija » Eiropas zāļu aģentūru vadītāji Rīgā diskutē par zāļu pieejamību
Eiropas zāļu aģentūru vadītāji Rīgā diskutē par zāļu pieejamību
Foto: no ZVA arhīva.

Eiropas zāļu aģentūru vadītāji Rīgā diskutē par zāļu pieejamību

No 3. līdz 5. februārim Rīgā notika Eiropas zāļu aģentūru vadītāju (Heads of Medicines Agencies, HMA) sanāksme, kurā piedalījās 80 dalībnieki no Eiropas valstu zāļu aģentūrām, Eiropas Komisijas un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA).

Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki stratēģiski jautājumi, tādi kā zāļu pieejamības nodrošināšana Eiropā, zāļu piegādes pārtraukumi, jaunumi farmakovigilances jomā Eiropā, kā arī HMA un EMA kopīgas darbības stratēģijas veidošana turpmākajiem pieciem gadiem, ziņo mūsu Zāļu valsts aģentūra (ZVA).

ZVA direktore Inguna Adoviča skaidro: “Šī sadarbība nodrošina, ka visās dalībvalstīs iedzīvotāji saņem zāles, kas atbilst vienotiem Eiropas Savienības standartiem, kā arī efektivitātes, kvalitātes un drošuma prasībām. Mēs strādājam, iesaistoties kopīgās procedūrās un kvalitātes sistēmā, izmantojam kopējas datu bāzes un darba dalīšanas principus. Zāļu regulējums Eiropā pastāvīgi tiek papildināts un pilnveidots, jo zāles ir augsta riska produkts.”

Veterināro zāļu jomā sanāksmes laikā tika apspriests jaunas regulas projekts, kas paredz veterināro zāļu vērtēšanas, reģistrācijas, izplatīšanas un lietošanas nosacījumu pilnveidošanu, un tika izvērtēta regulas projekta ietekme uz zāļu drošumu un kvalitāti. Regulai ir vairāki mērķi: palielināt veterināro zāļu pieejamību, samazināt administratīvo slogu, veicināt konkurētspēju un inovācijas, pilnveidot ES kopējā tirgus funkcionēšanu un sargāt sabiedrības veselību no antimikrobās rezistences.

Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta direktore Gundega Mičule uzsver: “Regula paredz ciešāku ES dalībvalstu sadarbību, tādējādi gan atvieglojot zāļu reģistrācijas procesu, gan palielinot zāļu pieejamību, kā arī kopīgas datubāzes izveidošanu, kurā pieejama informācija par visām ES reģistrētām veterinārajām zālēm.”

Sanāksmes ietvaros notika arī tikšanās ar nevalstiskā sektora sadarbības partneriem zāļu ražošanas, veterinārmedicīnas un zāļu izplatīšanas jomā: Eiropas Veterināro zāļu ražotāju asociāciju, Eiropas Patentbrīvo veterināro zāļu asociāciju, Eiropas Veterinārārstu asociāciju, Eiropas veterinārās diagnostikas ražotājiem un Eiropas barības ražotāju asociācijas biedriem. Latviju pārstāvēja veterināro zāļu jomā iesaistītās organizācijas, to vidū Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB), LVB Zirgu Ārstu sekcija, Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotavu asociācija, Latvijas Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociācija, Veterinārās farmācijas asociācija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un ES Padomes darba grupu vadītāji no Zemkopības ministrijas.

Eiropas zāļu aģentūru vadītāju sanāksmē tika apspriests arī dzīvnieku ārstnieciskās barības jomā ieviešamās regulas projekts.

Rīgā notikusī sanāksme bija jau 79. Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tikšanās; Eiropas valstu zāļu aģentūru vadītāji jau teju 20 gadus sadarbojas šādā formātā, kas sekmējis vienota regulējuma attīstību zāļu reģistrācijā visā Eiropā, ziņo ZVA.

www.farmacija-mic.lv

Foto – no ZVA arhīva.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*