Sākums » Farmācija » Labo pieredzi vairojot*
Labo pieredzi  vairojot*
Aptiekas kolektīvs atzīst, ka ir tādi apmeklētāji, kurus pazīst jau gadiem, un priecājas, ka viņu pakalpojumi cilvēkiem ir nepieciešami, ka klienti novērtē, uzticas un atgriežas.

Labo pieredzi vairojot*

Lai ikdienā klientiem sagādātu vēl izdevīgākus piedāvājumus, plašāku medikamentu un medicīnas preču klāstu, tradīcijām bagātā Jelgavas Lielā aptieka pagājušā gadā tālākai izaugsmei nolēma izmantot “Mēness aptiekas” zīmolu, kļūstot par franšīzes partneri. Jauno gadu ievadīja kopīgi svētki aptiekā.

Jelgavnieki tika mudināti iegriezties aptiekā, lai veiktu profilaktiskos veselības rādītāju mērījumus un izmantotu svētku piedāvājumus. Farmaceitēm visus atnākušos izdevās iepriecināt ar patiesām rūpēm un uzmanību.

Aptiekas apmeklētāji rūpes novērtē

“Šajā aptiekā iegriežos gandrīz katru dienu, jo te pieejami ne tikai medikamenti, bet arī daudz citu ikdienā nepieciešamu lietu, piemēram, higiēnas preces. Man patīk, ka aptiekā ir ļoti gaišs, viss labi pārskatāms, ērts, labi pārredzams preču izvietojums. Ja kaut ko nezinu, farmaceits vienmēr laipni izstāstīs, ieteiks, konsultēs. Šodien izmantoju izdevību izmērīt asinsspiedienu un arī iegādāties vajadzīgo,” stāsta jelgavniece Natālija Loseva. Viņas meita Jeļena piebilst, ka aptiekā iepērkas ģimenes locekļi trijās paaudzēs un cenu ziņā Jelgavas Lielā aptieka esot, viņasprāt, draudzīgākā klientiem: “Man ļoti patīk, ka faktiski vienmēr te atradīšu sev nepieciešamo par izdevīgāko cenu. Ja kaut kas būs par dārgu, farmaceits ieteiks citu, ko varēšu atļauties. Ļoti izdevīgi, ka līdzās aptiekai ir ārstu prakses un pēc ārsta vizītes nekur tālu pēc medikamentiem nav jādodas,” priecājas Jeļena Loseva.

“Viss bija lieliski!” atzina Jelgavas Lielās aptiekas klienti, kuri bija ieradušies uz svētkiem, lai izmantotu iespēju un bez maksas noteiktu cukura līmeni asinīs, izmērītu asinsspiedienu, saņemtu farmaceita konsultāciju un prieku rastu svētku koncertā. Septiņgadīgā jelgavniece Luīze kopā ar aptiekas vadītāju Svetlanu Dēliņu iejutās farmaceites lomā un atzina, ka nākotnē labprāt strādātu aptiekā, lai palīdzētu slimiem cilvēkiem kļūt veseliem.

“Jelgavā dzīvoju salīdzinoši nesen, bet par savu aptieku esmu izvēlējusies tieši šo aptieku. Tā atrodas man tuvu mājām, un esmu pieredzējusi, ka aptiekā strādā ļoti sirsnīgi un iejutīgi darbinieki. Viņi man personiski palīdzējuši, kad no ielas šeit ienācu bezspēka reizē – tiku uzņemta kā mājās, visi par mani rūpējās un bija satraukušies, farmaceites izmērīja asinsspiedienu, uzklausīja, piedāvāja iz­saukt ārstu – jutos kā starp savējiem, tādēļ man šeit ļoti patīk,” pieredzē dalās jelgavniece Sintija Matuševica.

Zīmols palīdzēs

Kuplajā “Mēness aptiekas” saimē strā­dājošiem ir gandarījums, ka iedzī­vo­tāju novērtētais zīmols tagad top tuvāks arī Jelgavas Lielās aptiekas kolēģiem un apmeklētājiem. Par jaunumiem stāsta Jelgavas Lielās aptiekas vadītāja Svetlana Dēliņa: “Esam tradīcijām bagāta aptieka, kuru novērtējuši Jelgavas un arī novada iedzīvotāji. Ir tādi apmeklētāji, kurus pa­zīstam jau gadiem, un priecājamies, ka mūsu pakalpojumi cilvēkiem ir nepie­ciešami, klienti mūs novērtē un uzticas. Tā kā mums ir svarīgs cilvēks un viņa lab­sajūta, pagājušā gadā nolēmām, ka at­pazīstama Latvijas aptieku zīmola fran­šīze var palīdzēt mūsu pakalpojumus attīs­tīt veiksmīgāk. Izvērtējot lielo zīmolu pie­dā­vājumus un sadarbības iespējas, iz­vē­lē­jāmies “Mēness aptiekas” franšīzi un jauno 2019. gadu aizsākām ar kopīgi rī­kotiem svētkiem.” Tagadējā aptie­kas va­dītāja ir sertificēta farmaceite, ku­ra ar māsu, vadītājas vietnieci Ludmilu Makovejenko, pārņēmusi un tur­pina vecās­mātes provizores Ludmilas Makovejenko darba tradīcijas šajā aptiekā.

“”Mēness aptieka” lepojas, ka tradīcijām bagātās Jelgavas Lielās aptiekas pieredzējušie farmaceiti, kuri tik nozīmīgo arodu pārmanto jau vairākās paaudzēs, izvēlējušies “Mēness aptieka” zīmola franšīzi,” sveicot aptiekas kolektīvu, atzīst “Sentor Farm aptiekas” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Juskovecs.

Farmaceitiskā aprūpe pilnveidojas

Aptiekā strādā zinoši, laipni un at­saucīgi farmaceiti, kas gādā par labas far­maceitiskās aprūpes īpašo nozīmi un pieejamību iedzīvotājiem. Saviem klien­tiem Jelgavas Lielās aptiekas farmaceiti sniedz profesionālu padomu gan par ārsta parakstītiem medikamentiem, gan ik­dienišķiem veselību veicinošiem pasā­kumiem un patstāvīgu veselības aprūpi.  Pievienojoties “Mēness aptiekas” zīmolam, Jelgavas Lielās aptiekas farmaceiti varēs vēl vairāk izmantot iespējas piedalīties mācībās un profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Aptiekāru dinastijas turpinātāja Svetlana Dēliņa sveica klātesošos, atgādinot arī par farmaceita padoma īpašo nozīmi veselības saglabāšanā.

AS “Sentor Farm aptiekas” valdes priekš­­­sēdētājs Dmitrijs Juskovecs at­zīst: ““Mēness aptieka” lepojas, ka tās zi­nošie farmaceiti nodrošina vispusīgu farmaceitisko aprūpi pilsētās un novados visā Latvijā. Priecē, ka iedzīvotāji novērtē mūsu īpašās rūpes un pēc farmaceita padoma, zāļu vai citu aptiekas preču pirkuma nāk uz “Mēness aptieku”. Tas tiek atzīts arī profesionālajā vidē, un “Mēness aptiekas” zīmolu franšīzei izvēlas aizvien vairāk aptieku. Novērtējam, ka arī tādas tradīcijām bagātas aptiekas kā Jelgavas Lielās aptiekas pieredzējušie farmaceiti, kuri tik nozīmīgo arodu pārmanto jau vairākās paaudzēs, izvēlējušies “Mēness aptiekas” zīmola franšīzi, lai izmantotu visas iespējas jelgavniekiem piedāvāt vēl plašāku ap­tiekas pakalpojumu klāstu.” Viņš norāda, ka laiks kopš pagājušā ga­da vasaras, kad sākta sadarbība, bijis veiksmīgs gan viņa vadītajam uzņē­mu­mam, gan aptiekai. Tādēļ arī jauno gadu var aizsākt ar svētkiem, tā atgādinot par farmaceitiskās aprūpes nozīmi un aptiekas īpašo lomu veselības aprūpē.

Atbildība sabiedrībai

“Mēness aptiekas” zīmols atpazīstams ne tikai ar aptiekās pieejamo plašo pre­ču klāstu, bet arī ar atbildīga uzņē­muma statusu. Turpinot sociāli atbildīga uzņēmuma filozofijā balstītās tradīcijas, sa­darbojoties ar Jelgavas pilsētas paš­valdības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, sniegts atbalsts jau vairākām  ģi­menēm. Svētkos par sadarbību gan­da­rījumu pauda Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.

www.farmacija-mic.lv

*Apmaksāta publikācija.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*