Sākums » Farmācija » Pārvērtē hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotiku jau zināmu blakņu raksturojumu

Pārvērtē hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotiku jau zināmu blakņu raksturojumu

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) sākusi hinolonus un fluorhinolonus saturošu antibiotisku līdzekļu vērtēšanu, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Vērtēšanas nolūks ir noskaidrot jau līdz šim zināmu smagu ar muskuļu, locītavu un nervu sistēmas darbību saistītu blakņu pastāvēšanas ilgumu, īpaši, ja zāles tiek lietotas vieglas formas infekciju ārstēšanā.

Hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotikas tiek plaši lietotas Eiropas Savienībā. Tās ir nozīmīgs ārstniecības līdzeklis nopietnu, dzīvību apdraudošu bakteriālu infekciju gadījumā, norāda ZVA.

Vairāk lasiet EMA tīmekļa vietnēhttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/02/news_detail_002690.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*