Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

LFB kongress

11/11/2017

 

Saskaņā ar Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes lēmumu, 2017. gada 11. novembrī tiek sasaukts LFB 12. kongress. Kongress notiks Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Pamatojoties uz LFB Statūtu 6.3. punktu, biedrības augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir kongress. Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi četros gados, nosakot tā formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka kongresa pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību.

LFB valde lēmusi 12. kongresu sasaukt kā pārstāvju sapulci.

Pārstāvju (delegātu) skaits no uzņēmuma saskaņā ar 15.06.2017. (protokols Nr. 35) LFB valdes sēdē pieņemto lēmumu ir noteikts sekojošs:

 

Kopējais LFB biedru skaits uzņēmumā Pārstāvniecība jeb delegātu skaits kongresā
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 99 no katriem 3 biedriem 1 delegāts
100 un vairāk no katriem 5 biedriem 1 delegāts

Valde nolēma arī, ka pārstāvjus (delegātus) LFB kongresam izvirza (ievēl), organizējot LFB biedru sapulces darba kolektīvos vai uzņēmumos, kuros strādā LFB biedri (tikai pamatdarba vietā). LFB atgādina, ka darba kolektīva izvirzītie pārstāvji (delegāti) pārstāvēs visus sapulces protokolā norādītos uzņēmumā strādājošos LFB biedrus, kuri tos izvirzīja (ievēlēja), bet atbilstoši LFB Statūtu 6.5. punktam, katram pārstāvim kongresā ir viena balss.

LFB valdes noteiktā pārstāvības norma netiek attiecināta uz:

  • uzņēmumiem (juridiska persona), kuros ir tikai 1 darbinieks – LFB biedrs, kurš drīkst izvirzīt un pārstāvēt sevi pats – arī šajā gadījumā ir jāorganizē sapulce, jāizvirza pārstāvis un jāatsūta LFB sapulces protokols;
  • nestrādājošiem LFB biedriem, kuri varēs izvirzīt un pārstāvēt sevi paši (speciāla pieteikuma veidlapa).

Dalības maksa kongresa delegātiem:

  • veicot maksājumu līdz š.g. 15. oktobrim – 12,00 EUR (ieskaitot 21% PVN);
  • maksājot pēc 15. oktobra – 15,00 EUR, kongresa norises dienā – 20,00 EUR (ieskaitot 21% PVN);
  • Studentiem un nestrādājošiem pensionāriem dalības maksa – 5,00 EUR (ieskaitot 21% PVN).

LFB aicina izvirzīt kandidātus prezidenta amatam, valdei, Revīzijas komisijai un Ētikas komisijai, kā arī – iesniegt priekšlikumus grozījumiem LFB statūtos (aktuālo redakciju skatīt šeit) un Ētikas kodeksā (aktuālo redakciju skatīt šeit)!

LFB atgādina, ka atbilstoši LFB Statūtu 6.21.1 punktam LFB prezidenta kandidāti jāizvirza ne mazāk kā 30 dienas pirms kongresa, vismaz 2 biedriem rakstiski iesniedzot pieteikumu LFB valdei. Nepieciešamā veidlapa pieejama šeit.

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.4. punktu par prezidentu var ievēlēt kandidātu, ja viņš ir biedrs ne mazāk kā 5 gadus, tam nav bijuši Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumi un kurš ir piedalījies biedrības darbā – vēlētā amatā, struktūrvienību aktivitātēs, darba grupās, projektos ne mazāk kā 2 gadus.

Kandidātu izvirzīšanai citiem LFB vadības amatiem (valdei, Revīzijas komisijai, Ētikas komisijai) termiņš nav noteikts, tomēr, lai varētu apkopot jau daļu no izvirzītajiem kandidātiem, aicinām priekšlikumus sūtīt LFB līdz 17.10.2017. Nepieciešamās veidlapas priekšlikumiem atradīsiet šeit.

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.5. punktu par valdes, Revīzijas komisijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekli var ievēlēt kandidātu, kas ir biedrs ne mazāk kā 1 gadu un kuram pēdējo 3 gadu laikā nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa  pārkāpumi.

Piedalīšanās kongresā tikai ar LFB biedra kartēm! Ja biedra karte nav izņemta, to var saņemt LFB.

Informatīva vēstule par LFB 12. kongresa organizēšanu tiek nosūtīta visiem LFB biedriem, kuri strādā, uz viņu darba vietām un personīgi uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

LFB biedri, kuri pašlaik nestrādā, saņem informāciju pa pastu vai uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

Ja neesat saņēmis LFB vēstuli savā personīgajā e-pastā (ja tāds ir norādīts Jūsu profilā LFB vietnes slēgtajā sadaļā) un Jūsu darba vieta neinformē Jūs par iespēju piedalīties pašam vai deleģēt kādu savu kolēģi LFB 12. kongresā, aicinām sazināties ar LFB biroju rakstot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv vai pa tālruni: 67280522.

 

AICINĀM BŪT AKTĪVIEM, IESAISTĪTIES KONGRESA DARBĀ!

Atcerēsimies, ka Latvijas Farmaceitu biedrība esam mēs paši! Tikai no mums pašiem ir un būs atkarīga gan mūsu profesiju nākotne, gan notikumu gaita un lēmumi, kas to ietekmē. Biedrība nav “lojalitātes karte”, kas dod kaut kādas atlaides vai bonusus. Tā sniedz iespēju paust savu viedokli, attieksmi un redzējumu, pašiem kaut ko veidot un mēģināt mainīt vai vismaz atbalstīt tos, kas dara, jo viņi dara to visu farmaceitu un farmaceita asistentu labā. Mums nav citu iespēju tikt pamanītiem, sadzirdētiem un, iespējams, arī kaut kad – saprastiem.

Uz tikšanos kongresā!

Latvijas Farmaceitu biedrības valdes vārdā,
Kitija Blumfelde,
LFB prezidente

Darba kārtības projekts pieejams šeit: https://farmaceitubiedriba.lv/lv/latvijas-farmaceitu-biedribas-12-kongress

Pieteikumu veidlapas pieejamas šeit: https://farmaceitubiedriba.lv/lv/par-latvijas-farmaceitu-biedribas-12-kongresa-sasauksanu

 

Details

Date:
11/11/2017

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.