Sākums » Farmācija » Reģistrācijai ieteiktas pirmās iekšķīgi lietojamās zāles spinālās muskuļu atrofijas ārstēšanai

Reģistrācijai ieteiktas pirmās iekšķīgi lietojamās zāles spinālās muskuļu atrofijas ārstēšanai

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir ieteikusi piešķirt ES reģistrācijas apliecību pirmajām iekšķīgi lietojamām zālēm, kas paredzētas pacientiem ar noteiktiem spinālās muskuļu atrofijas (SMA) veidiem, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). SMA ir reta un bieži vien letāla ģenētiska slimība, kas izraisa muskuļu vājumu un progresējošu kustību zudumu.

“Evrysdi” ir indicēts 5q SMA ārstēšanai pacientiem no 2 mēnešu vecuma, kuriem klīniski diagnosticēta 1. tipa, 2. tipa vai 3. tipa SMA vai kuriem ir viena līdz četras SMN2 kopijas.

Spinālā muskuļu atrofija ir pārmantota slimība, kas parasti tiek diagnosticēta dzīves pirmajā gadā un skar motoros neironus (galvas un muguras smadzeņu neironus, kas kontrolē muskuļu kustības). Pacientiem ar šo slimību trūkst proteīna, ko dēvē par “izdzīvošanas motoro neironu” (survival motor neuron (SMN)), un tas izraisa motoro neironu deģenerāciju un pakāpenisku bojāeju. Šī ir ilgtermiņā nespēju izraisoša un dzīvību apdraudoša slimība, jo tā izraisa progresējošus elpošanas traucējumus un muskuļu atrofiju.

SMN proteīna veidošanos nosaka divi gēni  – SMN1 un SMN2. Pacientiem ar spinālo muskuļu atrofiju trūkst funkcionējoša SMN1 gēna, bet ir vismaz viena SMN2 gēna kopija, kas nodrošina lielākoties īsa SMN proteīna veidošanos, kurš nefunkcionē tik labi kā pilna garuma proteīns.

Risdiplāms, “Evrysdi” aktīvā viela, ir uzrādījis spēju panākt, ka SMN2 gēns var veidot pilna garuma normāli funkcionējošu SMN proteīnu. Sagaidāms, ka tas mazinās motoro neironu bojāeju un slimības simptomus.

Lai gan pēdējo gadu laikā kļuvušas pieejamas vairākas ārstēšanas iespējas, tām visām nepieciešami bieži klīnikas apmeklējumi vai invazīvas procedūras. Covid-19 pandēmijas laikā šie ārstēšanas līdzekļi ir kļuvuši aizvien grūtāk pieejami saistībā ar fiziskās distancēšanās pasākumiem un izmaiņām slimnīcu prioritātēs, kā rezultātā plānveida procedūras pārceltas uz vēlāku laiku.

Lai palīdzētu pacientiem ar šo mūža garumā ilgstošo hronisko slimību saņemt atbilstošu ārstēšanai un sniegtos ieguvumus no tās, nepieciešamas jaunas zāles ar vienkāršākiem ievadīšanas veidiem.

“Evrysdi” ir izstrādātas kā neiznvazīvas iekšķīgi lietojamas zāles, ko var lietot mājās. Šīs zāles tika uzņemtas PRIME atbalsta shēmā, ko EZA izstrādāja jaunām, daudzsološām zālēm, kas risina iepriekš neapmierinātas medicīniskas vajadzības. Evrysdi ieguvumu un risku izvērtēšanā tika veiktas konsultācijas arī ar pacientu organizāciju pārstāvjiem, lai iegūtu viņu unikālo skatījumu uz reālo dzīvi un nodrošinātu, ka pacientu vajadzības tiek ņemtas vērā normatīvā regulējuma lēmumu pieņemšanas procesā. EZA cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) izvērtēja reģistrācijas pieteikumu paātrinātā kārtā, lai ātrāk nodrošinātu šo zāļu pieejamību pacientiem.

EZA ieteikums balstīts uz diviem klīniskajiem pētījumiem, kur vienā no pētījumiem izvērtēta “Evrysdi” iedarbība pacientiem ar bērnībā sākušos SMA un otrā pētījumā – ar vēlāk sākušos SMA.

Pētījumu rezultāti norāda uz labvēlīgu iedarbību ļoti jauniem pacientiem attiecībā uz viņu motoro attīstību un 12 mēnešu dzīvildzi, salīdzinot ar datiem par slimības dabīgo norisi šādiem pacientiem. Pozitīvā iedarbība vēlāk sākušās SMA (2. tipa un 3. tipa) gadījumā uzrādīta dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā, kurā iekļauti pacienti vecumā no 2 līdz 25 gadiem.

CHMP sava ieteikuma reģistrācijas apliecības piešķiršanai ietvaros ir lūgusi uzņēmumam veikt pēcreģistrācijas efektivitātes pētījumu – ilgtermiņa prospektīvu zāļu lietošanas novērojumu pētījumu, lai tālāk izvērtētu slimības progresēšanu ar risdiplāmu ārstētiem SMA pacientiem (gan presimptomātiskiem, gan simptomātiskiem pacientiem) ar 1 līdz 4 SMN2 kopijām, salīdzinot ar datiem par slimības dabīgo norisi neārstētiem pacientiem.

Pētījumos novērotās galvenās blakusparādības ietvēra galvassāpes, čūlu un aftozu čūlu veidošanos mutes dobumā, urīnceļu infekcijas, tostarp cistītu, artralģiju, sliktu dūšu, drudzi un galvas reiboni/vertigo.

Kā jebkurām zālēm, arī risdiplāma riska pārvaldības plāns nodrošinās rūpīgu zāļu drošuma uzraudzību pēc to reģistrācijas visā ES. Plašāki dati par zāļu efektivitāti un drošumu tiks iegūti no pašreiz notiekošajiem pētījumiem un pēcreģistrācijas ziņojumiem, un to regulāru izvērtēšanu veiks CHMP un EZA drošuma komiteja (PRAC).

CHMP pieņemtais ieteikums ir viens solis tuvāk “Evrysdi” pieejamībai pacientiem. Ieteikums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai par visā ES derīgas reģistrācijas apliecības piešķiršanu. Tiklīdz tiks piešķirta reģistrācijas apliecība, katras dalībvalsts līmenī tiks veiktas pārrunas par zāļu cenu un kompensāciju, ņemot vērā šo zāļu potenciālo lomu/pielietojumu attiecīgās valsts veselības aprūpes sistēmas ietvaros.

Piezīmes:

  • “Evrysdi” pieteikuma iesniedzējs ir “Roche Registration GmbH”.
  • 2019. gada 26. februārī “Evrysdi” tika piešķirts retas slimības – spinālās muskuļu atrofijas – ārstēšanai paredzēto zāļu statuss. Dažādos zāļu izstrādes etapos uzņēmums saņēma zinātniskus padomus no Eiropas Zāļu aģentūras.
  • 2018. gada 13. decembrī “Evrysdi” tika iekļauts PRIME shēmā.
  • Pēc šī pozitīvā CHMP ieteikuma Reto slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komiteja (COMP) izvērtēs, vai saglabājams reto slimību ārstēšanai paredzēto zāļu statuss.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*