Sākums » Farmācija » Spēkā stājas grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Spēkā stājas grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2023. gada 20. februārī stājas spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/196 (2022. gada 25. novembris), ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 (Regula Nr. 2023/196).

Saskaņā ar Regulu Nr. 2023/196 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem:

  • dietil(fenilacetil)propāndioāts (DEPAPD) (KN kods 2918 30 00; CAS Nr. 20320-59-6);
  • etil-3-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK etilglicidāts) (KN kods 2932 99 00;  CAS Nr. 28578-16-7);
  • N-fenilpiperidīn-4-amīns (4-AP) (KN kods 2933 39 99; CAS Nr. 23056-29-3);
  • terc-butil-4-anilīnpiperidīn-1-karboksiāts (1-boc-4-AP) (KN kods 2933 39 99; CAS Nr. 125541-22-2);
  • N-fenil-N-(piperidīn-4-il)propānamīds (norfentanils) (KN kods 2933 39 99; CAS Nr. 1609-66-1).

Tādejādi attiecībā uz iepriekš minētajām vielām piemērojami stingrāki kontroles un uzraudzības pasākumi – tās nepieciešams glabāt paaugstinātas drošības telpās un ikvienam komersantam, kas darbojas ar šīm vielām nepieciešama speciālā atļauja (licence).

www.farmacija-mic.lv

 

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*