Sākums » Birku ahrīvs: EZA

Birku ahrīvs: EZA

Izstrādā ieteikumus, lai stiprinātu kritiski svarīgu zāļu pieejamību

Latvijas Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) publicējusi vairākus ieteikumus, lai Eiropas Savienībā (ES) stiprinātu kritiski svarīgu zāļu pieejamību. Šie ieteikumi attiecas galvenokārt uz zāļu ražošanu un piegādi. Ieteikumus izstrādāja EZA Zāļu piegādes pārtraukumu izpildgrupa (MSSG), kurā darbojas arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras pārstāvji. Ieteikumi ietver rekomendācijas šo zāļu ražošanas jaudas palielināšanai, piegādātāju dažādošanai un pieprasījuma pēc ... Lasīt tālāk »

CTIS saruna īsumā: Kā CTIS iesniegt pārejas pētījumu?

ZVA vērš uzmanību, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) savā CTIS sarunu sērijā ir ieplānojusi pasākumu par pārejas pētījumiem CTIS. Saruna notiks 2024. gada 29. februārī plkst. 17.30-19.00. Saite uz šo pasākumu pieejama šeit. Pasākuma kopsavilkums CTIS ir ES Klīnisko pētījumu regulas (Regula (ES) Nr. 536/2014) biznesa rīks, un tas kalpo par kopēju iesniegšanas punktu klīnisko pētījumu atļaušanai un uzraudzībai Eiropas ... Lasīt tālāk »

Svarīgākais no Zāļu drošuma komitejas sanāksmes 5.-8. februārī

Paxlovid: atgādinājums par nopietnām blaknēm, ja to lieto kopā ar noteiktiem imūnsupresantiem ZVA informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC) atgādina veselības aprūpes speciālistiem par Paxlovid (nirmatrelvīrs, ritonavīrs) nopietnu un potenciāli letālu blakņu risku, ja to lieto kopā ar noteiktiem imūnsuspresantiem, kam ir šaurs drošas devas intervāls (nelielas devas izmaiņas var izraisīt nopietnas blaknes). Minēto zāļu savstarpējās ... Lasīt tālāk »

Potenciāls nervu sistēmas attīstības traucējumu risks bērniem, kuru tēvi saņēmuši valproātus: PRAC iesaka piesardzības pasākumus

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* iesaka ievērot piesardzības pasākumus, ārstējot vīriešus ar valproātus saturošām zālēm. Bērniem, kuru tēvi  lietojuši valproātus pēdējos 3 mēnešus pirms bērna ieņemšanas, ir potenciāls nervu sistēmas attīstības traucējumu risks. Šo piesardzības pasākumu nolūks ir novērst minēto risku. Valproātus saturošas zāles lietoto epilepsijas, bipolāru traucējumu un dažās ES valstīs ... Lasīt tālāk »