Sākums » Birku ahrīvs: psihoaktīvās vielas

Birku ahrīvs: psihoaktīvās vielas

Grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus

ZVA informē, ka 2024. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi likumā ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums). Saskaņā ar grozījumiem Likumā: Lai rastu risinājumu situācijā, ka viela pēc savas ķīmiskās uzbūves atbilst gan Likuma 2. pielikuma Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II un III sarakstam, tiek noteikts, ka uz šo vielu nav attiecināmi II saraksta ... Lasīt tālāk »

Deputāti papildina kontrolējamo psihoaktīvo vielu sarakstu

Saeima 9.maijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, papildinot kontrolējamo psihoaktīvo vielu sarakstu. Ar grozījumiem kontrolei pakļauti vairāki sintētiskie kanabinoīdi, vairākas fentanilam radniecīgās vielas, fentanilam neradniecīgie opioīdi, jaunās psihoaktīvās un citas vielas. Likumā arī noteikts izņēmumi no kontroles veterinārajā medicīnā izmantojamai vielai mastiniba mezilāts un attiecībā uz veterinārmedicīniskām manipulācijām vielai etorfīns. Tāpat atļauts medicīnā ... Lasīt tālāk »