Sākums » E-veselība » Visu vasaru strādās pie e-veselības uzlabojumiem
Visu vasaru strādās pie e-veselības uzlabojumiem

Visu vasaru strādās pie e-veselības uzlabojumiem

6. jūnijā Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās trešā E-veselības lietotāju padomes sēde, kurā nolemts, ka vēl visas vasaras garumā notiks darbs e-veselības darba grupās, lai strādātu pie nepieciešamo uzlabojumu izstrādes, ziņo nacionālā informācijas aģentūra LETA.

Līdz šim darbs ir noritējis divās no četrām darba grupām, kas tika izveidotas atbilstoši uzlabojumu iedalījumam tematiskajos blokos. Vairāku sanāksmju laikā jomas speciālisti sanākuši kopā, lai jau daudz detalizētāk pārskatītu e-receptes un e-darbnespējas lapas nepieciešamos uzlabojumus un varētu nodefinēt precīzas prasības uzlabojumu veicējam, kas tālāk jau varēs sniegt vērtējumu par izmaksām un termiņiem darbu veikšanai.

Lai iespējami aptvertu visu iesaistīto pušu vajadzības, uz nākamajām e-darbnespējas lapas darbagrupas tikšanās reizēm plānots aicināt arī Latvijas darba devēju konfederācijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pārstāvjus.

Tāpat paredzēts, ka darbs visās četrās e-veselības darba grupās (e-darbnespējas lapas, e-receptes, nosūtījuma un ārējo informācijas sistēmu izstrādātāju) norisināsies visas vasaras garumā, bet 5.septembrī, kad paredzēta nākamā E-veselības lietotāju padomes sēde, tiks prezentēti jau daudz precīzāki darba grupu lēmumi.

Padomes pārstāvji tika informēti par e-veselības 3. kārtas projektiem un tajos plānotajām aktivitātēm. E-veselības projekta trešajā kārtā plānoti divi apjomīgi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekti – Veselības nozares informācijas sistēmas (VIS) modernizācija, attīstība un integrācija ar E-veselības sistēmu un E-veselības sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju, kopumā veicot uzlabojumus 18 blokos.

Uzlabojumi ietver laboratorijas izmeklējumu integrāciju, kā arī dažādu reģistru un klasifikatoru integrēšanu e-veselības portālā un citu svarīgu veselības nozares procesu uzlabošanu.

Patlaban norisinās darbs pie līgumu slēgšanas ar iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm, un šobrīd noslēgti jau pieci sadarbības līgumi. Drīzumā tiek plānots sākt darbu pie informācijas sistēmu tehnisko specifikāciju izstrādes, piesaistot ārstus, farmaceitu un veselības nozares profesionāļus.

Vienlaikus NVD pārstāvji norādījuši, ka ir rasts tehnisks risinājums vienam no e-veselības nepieciešamo uzlabojumu sarakstā iekļautajiem punktiem. No 1.jūnija tiek korekti atainota un farmaceitiem e-veselībā redzama informācija par paralēli izplatītajiem medikamentiem, proti, tagad farmaceits pret e-recepti pacientam var piedāvāt arī paralēli izplatīto medikamentu, tā paplašinot pacienta iespējas zāļu iegādē.

Sanākušie tika arī informēti, ka saskaņā ar grozījumiem noteikumos spēkā stājusies norma, paredzot tiesības ģimenes ārsta praksē nodarbinātai medicīnas māsai tehniski izrakstīt parasto, kā arī īpašo e-recepti zālēm un medicīniskām ierīcēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz valsts. Šādas tiesības māsai ir, ja elektroniskā recepte tiek izrakstīta atbilstoši ģimenes ārsta pirmreizēji izrakstītajai receptei un ja ģimenes ārsts devis šādu uzdevumu, kā arī nozīmētajā terapijā nav nepieciešamas izmaiņas. Attiecīgi NVD veic pakāpenisku e-veselības lietotāju tiesību piešķiršanu.

Ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses tiek aicinātas pēc iespējas operatīvāk iesniegt dienesta pieteikumus pacientiem ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (PREDA) mobilās lietotnes izmantošanai, lai varētu nodrošināt 2018. gada datu ievadi par PREDA.

Sēdes laikā tika atkārtoti lemts par padomes vadītāju iecelt ģimenes ārstu Andri Baumani.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*