Sākums » Farmācija » Zāļu lieltirgotavām plānots ieviest vienotu pārskata formu zāļu realizācijas datu iesniegšanai

Zāļu lieltirgotavām plānots ieviest vienotu pārskata formu zāļu realizācijas datu iesniegšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 18. punktu zāļu lieltirgotavām jāpaziņo Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) zāļu realizācijas dati par visām realizētām zālēm (gan par zālēm, kuras ir iekļautas Latvijas vai centralizētajā zāļu reģistrā (tai skaitā par paralēli importētām un paralēli izplatītām), gan arī par zālēm, kuras tiek iepirktas un izvestas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai eksportētas uz trešajām valstīm par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Lai uzlabotu datu kvalitāti  un veicinātu skaidrāku pārskatu iesniegšanas procesu, kā arī uzlabotu datu analīzes iespējas, ZVA plāno lieltirgotavām ieviest vienotu zāļu realizācijas datu pārskata formu, kurā tiks definētas šādas pazīmes:

  • kolonnas būs izkārtotas konkrētā secībā (sīkāku informāciju skatīt šeit: https://www.zva.gov.lv/lv/jaunumi-un-publikacijas/jaunumi/zalu-lieltirgotavam-planots-ieviest-vienotu-parskata-formu-zalu-realizacijas-datu-iesniegsanai);
  • kolonnas – Produkta nosaukums, Produkta kods, Vienību skaits iepakojumā, Citas zāles, Pārdots patērētāju grupai, Produkta cena EUR (bez PVN) un Pārdotā produkta daudzums (iepakojumu skaits) tiks definētas kā obligāti aizpildāmie lauki (līdz šim pārskatos esošā kolonna – “Ir paralēli izplatīts”tiks dzēsta, jo Zāļu reģistrā paralēli izplatītajām zālēm ir norādīts produkta kods, piem., zālēm “Levitra” produkta kods ir EU/1/03/248/010-P01, EU/1/03/248/010-P02;);
  • zāļu cenas būs jānorāda eiro bez PVN, šobrīd atskaitēs tiek norādītas zāļu cenas eiro ar PVN;
  • produkta sērijas numurs obligāti jānorāda nereģistrētām zālēm, bet vēlams to norādīt visām zālēm. Ja nereģistrēto zāļu sērijas numuri tiks norādīti ikmēneša pārskatā, tos nebūs nepieciešams iesūtīt atsevišķā dokumentā atkārtoti.

Lai nepieciešamības gadījumā lieltirgotavas varētu precizēt savas esošās formas, ZVA plāno vienoto pārskata formu ieviest kā obligātu 2020. gadā.

Pirms ieviest vienoto pārskata formu, ZVA lūdz sniegt savus priekšlikumus un citus apsvērumus uz e-pastu info@zva.gov.lv līdz 2019. gada 20. septembrim.

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.