Eiropas zāļu aģentūra (EMA) un Zāļu valsts aģentūra atgādina pacientiem ar apstiprinātu koronvīrusa infekciju (COVID-19) vai aizdomām par to ziņot par visām iespējamām blaknēm saistībā ar jebkurām lietotajām zālēm. Tas ietver gan zāles, kuras tiek lietotas COVID-19 ārstēšanai, gan zāles, kuras pacienti lieto esošo hronisko slimību ārstēšanai. Šeit tiek iekļautas arī zāles, kuras pacienti lieto COVID-19 ārstēšanai ārpus zāļu reģistrētajām indikācijām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašlaik nav nevienu zāļu, kas būtu reģistrētas COVID-19 ārstēšanai. Tomēr šīs pandēmijas ietvaros vairākas zāles, kas reģistrētas citu slimību ārstēšanai, tiek izmantotas pacientiem ar COVID-19 infekciju.

Pacientu iesniegtie ziņojumi papildina informāciju, kas saņemta no veselības aprūpes speciālistiem, kuri turpina ziņot par pandēmijas ietvaros lietoto zāļu novērotajām blaknēm.

Izpratne par jauno vīrusu joprojām ir nepilnīga, tostarp par iespējamo mijiedarbību ar pacientu lietotajām zālēm. Ziņojot par COVID-19 ārstēšanā izmantoto zāļu iespējamām blaknēm , pacienti un veselības aprūpes speciālisti var palīdzēt gūt vērtīgus pierādījumus informētu lēmumu pieņemšanai par drošu un efektīvu zāļu lietošanu pandēmijas laikā.

Pacientu un veselības aprūpes speciālistu ziņojumos sniegtā informācija papildinās informāciju, kas pašlaik tiek iegūta no klīniskiem pētījumiem un cita veida izpētes.

Pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem ir jāziņo par iespējamām zāļu blaknēm, izmantojot Zāļu valsts aģentūras ZĀĻU BLAKŅU ZIŅOJUMU FORMU, vai zāļu ražotājam, izmantojot lietošanas instrukcijā norādīto kontaktinformāciju. Pacienti var ziņot par zāļu blaknēm  arī savam ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam, kas tālāk nosūtīs zāļu blakņu ziņojumu Zāļu valsts aģentūrai.

Ziņojot par zāļu blaknēm, jānorāda šāda informācija:

  • informācija par personu, kam novērota blakne, tostarp vecums un dzimums,
  • informācija par to, vai infekcija apstiprināta, veicot laboratoriskas pārbaudes vai balstoties uz klīniskajiem simptomiem,
  • blaknes apraksts,
  • zāļu, kas, iespējams, izraisījušas blakni , nosaukums (patentētais nosaukums, kā arī aktīvās vielas nosaukums),
  • zāļu deva un ārstēšanas ilgums,
  • zāļu sērijas numurs (atrodams uz iepakojuma),
  • jebkuras citas aptuveni tajā pašā laikā lietotās zāles (tostarp bezrecepšu zāles, augu izcelsmes preparāti vai kontracepcijas līdzekļi),
  • jebkuri citi veselības traucējumi vai blakusslimības personai, kam novērota blakne.

Ziņojot par iespējamām zāļu blaknēm, pacienti un veselības aprūpes speciālisti tiek aicināti norādīt pēc iespējas precīzāku un izsmeļošāku informāciju. Ja Jums ir bažas par jebkādām iespējamām zāļu blaknēm, vērsieties pie sava ārsta, medicīnas māsas vai farmaceita!

www.farmacija-mic.lv