Saskaņā ar ZVA rīcībā esošo un zāļu lieltirgotavu tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju,  vakcīna ir pieejama šādās lieltirgotavās:
– AS “Recipe Plus”,
– SIA “Oribalt Rīga”,
– SIA “Euroaptieka”,
– SIA “Magnum Medical”.

ZVA atgādina, ka vakcīnu skaits katru dienu ir mainīgs un zāļu lieltirgotavas nav tiesīgas izplatīt pretgripas vakcīnas pacientiem. Pacienti zāles var iegādāties tikai un vienīgi aptiekās, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

Saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka “Sanofi Pasteur” ZVA sniegto informāciju, pretgripas vakcīna “VaxigripTetra suspensija injekcijām pilnšļircē” (reģ.Nr. 16-0141)  šajā sezonā vairumtirdzniecībā vairs nebūs pieejama. Sīkāku informāciju  varētu sniegt reģistrācijas apliecības īpašnieka “Sanofi Pasteur” pārstāvis Latvijā (tel: 67332451  e-pasta adrese: liga.gulbe@sanofipasteur.com).

Reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts atrodams ZVA tīmekļa vietnē: https://www.zva.gov.lv/lv/registracijas-apliecibu-ipasnieku-un-parstavju-saraksts

www.farmacija-mic.lv