Sākums » Interesanti » Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā aicina ieviest ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā aicina ieviest ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā aicina ieviest ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) publicējusi viedokļa ziņojumu, kas aicina izveidot ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli. Savā viedokļa ziņojumā AmCham aicina tuvināt veselības aprūpes finansējumu Eiropas Savienības vidējam rādītājam ar mērķi nodrošināt pacientiem labākus ārstēšanas rezultātus un rosina ieviest vērtībās balstītu un integrētu pieeju veselības aprūpē.

Veselības uzlabošanai un cilvēkkapitāla attīstībai ilgtermiņā veselības aprūpes finansējumam ir būtiska nozīme. Organizācija norāda, ka atbilstoši OECD datiem, veselības aprūpes finansējuma pieaugums nodrošināja 46% vīriešu un 39% sieviešu paredzamā dzīves ilguma palielinājumu. Nevienam citam faktoram – ne iekšzemes kopproduktam (IKP), ne izglītībai, ne vides piesārņojumam vai dzīvesveidam, nebija tik lielas ietekmes uz dzīves paildzināšanu kā investīcijām veselības aprūpē. Igaunijā veikts pētījums apliecina, ka ar katru ieguldīto vienu eiro veselības aprūpē, ekonomika iegūst 2,4 eiro un sabiedrība – vidēji 28 veselīgas dzīves dienas gadā uz vienu iedzīvotāju.

AmCham prezidents un valdes priekšsēdētājs Džons Tallijs skaidro: “Veselīga sabiedrība ir vitāli svarīga Latvijas nākotnei. Tā ir svarīga arī investīciju piesaistei un turpmākas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Ieguldījumi cilvēkos ir ļoti būtiski viņu labklājībai un veicina sociāli noturīgu sabiedrību. Ilgtspējīga un efektīva veselības finansēšana nodrošinās veselīgāku sabiedrību un labākus rezultātus pacientiem, kā arī turpmāku Latvijas iedzīvotāju labklājību.”

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, paredzamu un atbilstošu finansējumu veselības aprūpei, kas ir priekšnosacījums cilvēkkapitāla attīstībai, AmCham aicina politikas veidotājus būtiski kāpināt veselības aprūpes budžetu, kas līdz 2027.gadam palīdzētu sasniegt pašreizējo ES vidējo rādītāju valsts investīcijām veselībā – 8% IKP (attīstītajās valstīs jau 2020.gadā tas sasniedza 9,7% no IKP, kamēr Latvijā 4% no IKP %). Tāpat AmCham aicina veidot sabalansētu veselības aprūpes budžetu, kas nodrošinātu ambulatoro tehnoloģiju budžeta (kompensējamo zāļu sistēmas) pieaugumu proporcionāli kopējam budžeta pieaugumam, ik gadu nodrošinot pakalpojumus vairāk kā 700 000 Latvijas iedzīvotājiem.

Savā viedokļa ziņojumā AmCham uzsver, ka finansējuma pieaugumu nepieciešams sasaistīt ar veselības aprūpes izdevumu efektivitātes un pacientu rezultātu uzlabošanu, ko iespējams veikt īstenojot integrētu veselības aprūpi un attīstot vērtībā balstītu veselības aprūpes modeli. Vērtībās balstīts veselības aprūpes finansēšanas modelis uzlabotu pacientu veselības rezultātus un veselības aprūpes sistēmas darbību, vienlaikus kontrolējot pieaugošās veselības aprūpes izmaksas, savukārt integrēta un personalizēta pieeja veselības aprūpē ir ļoti nozīmīga hronisko pacientu aprūpei. Papildus tam AmCham uzsver nepieciešamību attīstīt veselības tehnoloģiju izvērtēšanas rīkus visām veselības tehnoloģijām, investēt inovatīvās tehnoloģijās un medikamentos, kā arī labāk pārvaldīt digitālās veselības ekosistēmu.

AmCham ieskatā ilgtspējīgs, efektīvs un taisnīgs finansējums veselības aprūpei nodrošinās iedzīvotāju veselības saglabāšanu, tādējādi veicinot nodarbinātību un ekonomikas konkurētspēju.

Ziņojums ir pieejams šajā saitē: https://www.amcham.lv/data/Advocacy/amcham-zinojums-2022-lv.pdf

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā veselības aprūpes darba grupa ir platforma dažādiem veselības aprūpes nozares uzņēmumiem un organizācijām. Tā apvieno gan vietējo, gan ārvalstu veselības aprūpes uzņēmumu starptautisko pieredzi ar mērķi uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību. Veselības aprūpes darba grupa strādā, lai veicinātu efektivitāti un inovācijas veselības aprūpes sistēmā, kā arī sniegtu atbalstu veselības politikas uzlabojumiem, iesaistoties dialogā ar valsts institūcijām un citām iesaistītajām pusēm.

AmCham ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā un pārstāv vairāk nekā 140 uzņēmumus. Tās mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. AmCham prioritātes ir cilvēkkapitāla attīstība jomās, kas saistās ar sagatavošanos darba tirgus nākotnes vajadzībām un Latvijas sabiedrības veselības rezultātu uzlabošana ar mērķi noturēt un palielināt investīcijas.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.