Sākums » Jaunākie raksti » Ar jaunu dokumentu ES Padome aicina dalībvalstis uzlabot personalizēto medicīnu
Ar jaunu dokumentu ES Padome aicina dalībvalstis uzlabot personalizēto medicīnu

Ar jaunu dokumentu ES Padome aicina dalībvalstis uzlabot personalizēto medicīnu

Eiropas Savienības (ES) Padome 2015. gada 7. decembrī pieņēmusi secinājumus par personalizētu medicīnu pacientiem. Dokumenta pielikumā ES Padome atgādina ka, saskaņā ar Līguma par ES darbību 168. pantu, nosakot un īstenojot visu ES politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis un ka ES rīcība papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai uzlabotu sabiedrības veselību. Lai to nodrošinātu, secinājumos iekļauts skaidrojums par to, kas ir personalizēta medicīna.

Kā norāda Padome, personalizēta medicīna saistās ar plašāku uz pacientu vērstas aprūpes jēdzienu, kurā ņemts vērā, ka kopumā veselības aprūpes sistēmām ir sekmīgāk jāatbild uz pacienta vajadzībām. Taču līdz ar personalizētās medicīnas attīstīšanos cilvēki un veselības sistēmas saskaras ar jaunām problēmām, tādām kā līdzsvars starp tās riskiem un ieguvumiem, arī ņemot vērā tās ētiskās, finansiālās, sociālās un juridiskās sekas, jo īpaši attiecībā uz cenu noteikšanu un izmaksu segšanu, datu aizsardzību un ar personas datu apstrādi saistītām sabiedrības interesēm.

Padome aicina atbalstīt piekļuvi – kā pienākas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem – klīniski efektīvai un finansiāli ilgtspējīgai personalizētajai medicīnai, izstrādājot uz pacientu vērstas politikas, tostarp attiecīgā gadījumā pacienta tiesību nostiprināšanu un pacienta perspektīvas iekļaušanu regulatīvo procesu izstrādē, sadarbībā ar pacientu organizācijām un citām attiecīgām ieinteresētajām personām. Tā aicina izstrādāt vai, ja vajadzīgs, pastiprināt sabiedrības veselības komunikācijas stratēģijas, pamatojoties uz rīcībā esošiem, objektīviem, līdzsvarotiem un nereklāmiskiem datiem, lai padziļinātu sabiedrības izpratni gan par personalizētās medicīnas priekšrocībām un riskiem, gan arī par pilsoņu lomu un tiesībām, tādējādi atbalstot pienācīgu piekļuvi inovatīvām diagnostikas metodēm un mērķtiecīgākai ārstēšanai.

Ar pilnu dokumentu var iepazīties šeit:

ESP Par personalizetu medicinu

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.