Sākums » Farmācija » Izveidota farmakovigilances terminu un definīciju vārdnīca

Izveidota farmakovigilances terminu un definīciju vārdnīca

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un Valsts valodas centra ekspertu kopdarba rezultātā izveidota un ZVA tiešsaistes vietnē publicēta Farmakovigilances terminu un definīciju angļu – latviešu vārdnīca.

Šī vārdnīca ietver farmakovigilances terminus angļu valodā un to latviskojumus, kā arī terminu definīcijas angļu valodā un to  tulkojumus latviešu valodā. Vārdnīcai paredzams plašs pielietojums. Tā būs labs palīgs ārstiem un citiem veselības aprūpē iesaistītiem, jo speciālā medicīnas literatūrā bieži atrodami farmakovigilances jēdzieni, kuru skaidrojums ir pieejams šai vārdnīcā. Vārdnīcu varēs aktīvi lietot zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki un reglamentējošu iestāžu  eksperti dokumentācijas sagatavošanai, kā arī  darbam ar tulkojumiem.

Farmakovigilances terminu un definīciju angļu – latviešu vārdnīca izveidota, latviskojot terminus un definīcijas, kas iekļautas Labas farmakovigilances prakses vadlīniju 1. pielikumā “Definīcijas” 4. redakcijā (GVP Annex I – Definitions, rev. 4). Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas (Good pharmacovigilance practices) ir standartu kopums, kuru mērķis ir nodrošināt farmakovigilances veikšanu Eiropas Savienībā (ES). Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas attiecas uz zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem, Eiropas Zāļu aģentūru un ES dalībvalstu zāļu aprites uzraudzības iestādēm.

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*