Sākums » Farmācija » LFB konferencē sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem par e-recepti
LFB konferencē sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem par e-recepti

LFB konferencē sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem par e-recepti

4. novembrī notikušajā Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) Gada konferencē Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāvji Mārtiņš Smilga un Linda Freimane stāstīja par e-veselības sistēmas ieviešanas gaitu un drīz sagaidāmo elektroniskās receptes jeb e-receptes lietošanu. Viņi konferences dalībniekiem demonstrēja, kā tieši aptiekā izskatīsies piekļuve e-receptei un e-receptes veidlapa, kādas sadaļas tajā jāaizpilda farmaceitam, kādas iespējas farmaceits varēs un tieši pretēji – nevarēs izmantot e-veselības sistēmā, kā arī informēja par pieslēgšanās iespējām šai sistēmai, izņēmuma gadījumiem, kad e-receptes var neizmantot. Kā paredzēja e-veselības ieviešanas plāns, līdz šā gada 1. novembrim veselības aprūpes institucijām un aptiekām bija jānoslēdz līgums ar NVD par e-veselības lietošanu, bet no šā gada 1.decembra jau jāsāk lietot e-recepte un elektroniskās darba nespējas lapas (e-DNL). Šobrīd līgumu slēgšanas process vēl turpinās, bet e-receptes un e-DNL lietošana no 1.decembra pagaidām būs brīvprātīga. NVD ziņojums konferencē raisīja plašas diskusijas un daudz jautājumu, uz kuriem NVD pārstāvji arī centās sniegt atbildes.

img_6617-mazs

Kā informēja NVD pārstāvji, praktiskās mācības farmaceitiem šajā jomā atsāktas2016.gada oktobrī. Sākumā tika apzināti tie farmaceiti, kuri pieteicās mācībām līdz šī gada augustam un vēl nav bijuši mācībās. Priekšroka tiek piešķirta to aptieku farmaceitiem, kuri ir noslēguši līgumu par e-veselības sistēmas izmantošanu un savā darbā plāno izmantot e-veselības sistēmas portālu. Mācību materiāli ir izvietoti gan NVD mājaslapā – http://www.vmnvd.gov.lv/lv/e-veseliba/arstniecibas-iestadem-un-profesionaliem/macibu-materiali, gan e-veselības portālā – https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/about-portal/arstniecibas-iestadem-un-profesionaliem/macibu-materiali-veselibas-aprupes-profesionaliem.

Kad var neizrakstīt e-recepti?

NVD pārstāvji informēja par gadījumiem, kad e-receptes var tikt izrakstītas papīra formā. Normatīvie akti paredz, ka receptes papīra formā var tikt izrakstītas, piemēram, gadījumos, kad jāizraksta medicīniskās ierīces, zāles no M saraksta, individuāli kompensējamās zāles, vai arī tehnisku iemeslu dēļ, kad e-recepti nevar ievadīt e-veselības sistēmā. E-recepšu aizpildē tiek piemēroti tādi paši nosacījumi, kā papīra receptes aizpildīšanā (tai skaitā recepšu derīguma termiņš). Normatīvie akti nosaka, ka īpašās receptes (narkotiskās/psihotropās zāles) uzglabā 5 gadus, pārējās īpašās – 3 gadus, parastās –1  gadu. Šie termiņi attiecas arī uz e-receptēm. Receptes elektronizācija ir jāveic nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, uzsvēra NVD. Ārzemēs izrakstīto recepšu elektronizācija nav paredzēta.

Satraukumu konferences dalībnieku vidū raisīja jautājums, kā valsts motivēs ārstus izrakstīt e-recepti, lai būtiski nepalielinātos farmaceitu darba apjoms. LFB jau agrāk izteikusi priekšlikumu, par kuru informēs arī Veselības ministriju, ka par katru izrakstīto papīra recepti NVD varētu ieturēt no ārsta zināmu samaksu.

Vai visām aptiekām jāizmanto e-veselības sistēma?

Visām aptiekām nav obligāti jāizmanto e-veselības sistēma. E-veselības sistēma nodrošina farmaceita darbībai nepieciešamo funkcionalitāti darbam ar e-recepti, taču aptiekas var turpināt darbu arī savās informācijas sistēmās, ja to darbība ir salāgota ar e-veselību, skaidroja NVD. E-veselības sistēma nodrošinās arī ievadīto datu pārbaudes, jo tajā iestrādātas vairāku veidu validācijas, gan recepšu izrakstīšanai, gan izsniegšanai, apliecināja NVD pārstāvji.

img_6605_mazs

Kas farmaceitam jādara, elektronizējot papīra recepti?

Runājot par receptes aizpildīšanu, NVD pastāstīja, ka informācija par pacientu un ārstu e-receptes izrakstīšanas brīdī ierakstās automātiski, pārējo informāciju ievada ārsts un receptes saglabāšanas laikā tiek veiktas validācijas,vai recepte ir korekti aizpildīta. Farmaceitam aptiekā elektronizējot uz papīra izrakstītu recepti, jāievada sistēmā visi receptē aizpildītie lauki. NVD šobrīd strādā,lai lielāko daļu datu varētu aizpildīt automātiski (tai skaitā pacienta un ārsta datus).

Parastās e-receptes varēs izņemt pa daļām (to var darīt jau šobrīd), bet īpašo recepšu izņemšana pa daļām būs pieejama pēc e-veselības sistēmas un vadības informācijas sistēmas norēķinu veikšanas salāgošanas un normatīvo aktu grozījumu veikšanas, sola NVD.

Konferencē tika izskaidrota kārtība, kādā pacients varēs saņemt zāles aptiekā pret e-recepti. Ja zāles ir izrakstītas pašam – pietiek ar personu apliecinošu dokumentu; ja zāles tiek saņemtas citas personas vārdā – nepieciešams zināt receptes identifikācijas numuru un personas vārdu un uzvārdu. Ja ir izrakstīta e-recepte, tad līdz 1.decembrim pacientam ārsts e-recepti izdrukā arī uzpapīra veidlapas. Pēc 1. decembra, ja netiks grozīts normatīvais regulējums, papīra veidlapu e-receptei vairāk nevajadzēs.

Kādi dati kam būs aplūkojami e-veselības sistēmā?

Plānots, ka e-veselības sistēmā varēs aplūkot katra pacienta terapijas ilgumu ar konkrētu medikamentu. Galvenais priekšnosacījums ir, lai ārsti receptes izrakstītu elektroniski – šādā gadījumā informācija uzkrāsies un to varēs izmantot pacienta veselības aprūpes uzlabošanā.

Farmaceits sistēmā varēs redzēt arī visu pacientam izrakstīto recepšu statusu –izrakstīta, pilnīgi izsniegta… Arī ārsts uzreiz pēc farmaceita reģistrētā izsniegšanas fakta varēs redzēt, ka pacients izrakstītās zāles aptiekā ir saņēmis. E-veselības sistēma arī nodrošina visu darbību audita pierakstu veidošanu un gan ārsts, gan pacients, gan farmaceits var šos pierakstus aplūkot. Pacients redzēs gan paša veiktās darbības, gan ārstu un farmaceitu veiktās darbības ar pacienta datiem, piemēram, zāļu izsniegšanas faktu. Sociālajiem darbiniekiem nav plānota piekļuve pacienta e-receptēm.

Farmaceiti konferencē bija satraukti par atbildību, kas līdz ar receptes elektronizēšanu vai e-receptes apkalpošanu tiks uzlikta uz viņu pleciem, un bažījās par sankcijām kļūdu vai neuzmanības gadījumā. Kā skaidroja NVD pārstāvji, līdz zināmam brīdim visas darbības e-receptē ir atceļamas. Tas var palīdzēt arī gadījumos, kad receptes ievadīšanas vai zāļu izsniegšanas brīdī pacients nolemj no tām atteikties, piemēram, pārāk augstās cenas dēļ.

NVD pārstāvji aicināja konferences dalībniekus un visus veselības aprūpes profesionāļus, kam radušies jauni jautājumi par e-veselības sistēmas vai e-receptes darbību, noteikti vērsties dienestā, izmantojot e-pasta adresi atbalsts@eveseliba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67803300 (iedzīvotājiem) un 67803301 (profesionāļiem). LFB prezidente Kitija Blumfelde aicināja par dažādām problēmām, kas aptiekām radušās e-receptes ieviešanas gaitā, ziņot arī LFB, lai turpinātu uzlabot sistēmas funkcionalitāti.

Elīna Badune

E. Badunes foto.

Viens komentārs

  1. Marina Bruzgule

    “Nejauši noklausīta saruna”.
    Biju skaistā pasākumā. Žaņa Katlapa balvas pasniegšanā Durbes pilī.
    Dzirdu, ārste saka kaimiņienei: , “lai nedomā, ka viņi mani piespiedīs 60 gadu vecuma mācīties uz datora”. Tā arī izskatās, ka mūsu dakteres , liela daļa ne tik jaunas, sevi neapgrūtinās ar datormācības apguvi. Tāpēc arī tik ļoti kritizēts e-veselības projekts. Saukts kā nederīgs. Redz, kas par spēku, ka pat ministre spiesta tām nemākulēm padoties.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.