Sākums » Farmācija » LFB sniedz skaidrojumu par Ukrainas farmācijas speciālistu nodarbināšanu Latvijā
LFB sniedz skaidrojumu par Ukrainas farmācijas speciālistu nodarbināšanu Latvijā

LFB sniedz skaidrojumu par Ukrainas farmācijas speciālistu nodarbināšanu Latvijā

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) informē – Ukrainas civiliedzīvotājiem – farmaceitiem – saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasībām šobrīd tiek dota iespēja deklarēties kā īslaicīgajam profesionālā pakalpojuma sniedzējam.

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16. panta 3. daļu un 17. pantu, un  saskaņā ar Ministru Kabineta 21.01.2021. noteikumiem Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”,  LFB izsniedz Ukrainas farmācijas speciālistiem atļaujas sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus aptiekā.

Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem LFB reģistrē farmaceitu un farmaceita asistentu īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (reģistrētās atļaujas derīguma termiņš – viens gads, kas atbilst izsniegtās vīzas derīguma termiņam).

Saskaņā ar likumu “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” farmaceita profesija Latvijā ir reglamentēta, šai izglītībai ir noteiktas prasības un tiek piemērota profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēma. Par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju reglamentētajā profesijā uzskatāma persona, ja tās profesionālā darbība attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā ir ierobežota ilguma ziņā vai tai ir gadījuma raksturs. Līdz ar to, lai Ukrainas farmaceits vai farmaceita asistents iegūtu ekvivalentas tiesības kā Latvijas farmaceits vai farmaceita asistents, viņa izglītībai ir jāatbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām un profesionālajai kvalifikācijai jābūt atzītai. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums Ukrainas farmācijas speciālistiem piešķir speciālās (atbalsta) tiesības ieņemt amatu aptiekā, zāļu lieltirgotavā vai ārstniecības iestādē, ja tā var nodrošināt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu. Turklāt, pildot amata pienākumus, Ukrainas civiliedzīvotājam jāstrādā farmaceita tiešā vadībā klātienē, veicot darbus, kas neietver klientu tiešu apkalpošanu.

Izsniedzot dokumentus (arī citādas krāsas piespraudi, uz kuras nav norādīta personas profesija, bet gan tikai īslaicīgā profesionālā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs), LFB veic būtisku darbu, Ukrainas speciālistiem sniedzot visu nepieciešamo informāciju, tostarp – par nākotnes perspektīvu, ja viņi nolems palikt Latvijā ilglaicīgi. Šo iniciatīvu biedrība uzsāka vēl pirms Eiropas Komisija 5.aprīlī atsūtīja savus ieteikumus šajā jautājumā.

LFB informē Ukrainas speciālistus, ka gadījumā, ja viņi nolems palikt Latvijā un turpināt darbu savā profesijā, būs jāapgūst gan valsts valoda, gan papildu mācību kursi un jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Kā informē biedrība, šobrīd tikai viena farmaceite skaidri paudusi vēlmi palikt Latvijā ģimenes apsvērumu dēļ, pārējie speciālisti vēlas atgriezties mājās Ukrainā.

Līdz šim LFB saņēmusi 24 iesniegumus iespējai deklarēties kā īslaicīgajam profesionālā pakalpojuma sniedzējam. Lēmumi pieņemti par 13 personām. Paralēli gan ES, gan Latvijā notiek  viedokļu apmaiņa, kā rīkoties tālāk, vai būs iespējams profesionālo kvalifikāciju atzīt paātrinātā procesā.

LFB turpinās skaidrot, kādas  iespējas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir Ukrainas farmācijas speciālistiem Latvijā, kā arī veiks nepieciešamās likumdošanā paredzētās procedūras.

LFB interneta vietnē ir ievietota informācija par to, kas jāņem vērā Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai varētu strādāt aptiekā Latvijā:  https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/kas-janem-vera-ukrainas-civiliedzivotajiem-lai-varetu-stradat-ka-farmacijas-specialists-aptieka-latvija

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.