Sākums » Farmācija » LFB valde atbalsta divu stratēģisko padomju izveidi
LFB valde atbalsta divu stratēģisko padomju izveidi

LFB valde atbalsta divu stratēģisko padomju izveidi

lfb_logiKā 17. jūnijā notikušajā Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes sēdē uzsvēra tās prezidente Kitija Blumfelde, lai biedrība efektīvāk un optimālāk varētu turpināt sasniegt nospraustos mērķus un pildīt uzdevumus, tai nepieciešams izveidot divas konsultatīva rakstura stratēģiskās padomes. Padomju uzdevums būtu iezīmēt virzienus, darba uzdevumus, uzraudzības mehānismus, lai pēc tam konkrētu LFB projektu vadītāji un darba grupas varētu izstrādāt taktiskos dokumentus. LFB Farmaceitiskās aprūpes stratēģiskās padomes mērķis būtu sekmēt profesionālas, inovatīvas, kvalitatīvas, uz aptiekas klientu vajadzībām orientētas farmaceitiskās aprūpes sistēmas izveidi, uzturēšanu, attīstību un pārraudzību Latvijā. LFB Farmācijas speciālistu izglītības un cilvēkresursu stratēģiskās padomes mērķis būtu sekmēt kvalitatīvas, inovatīvas, profesionālās vides pieprasījumam atbilstošas farmācijas speciālistu pēcdiploma izglītības un tālākizglītības sistēmas attīstību, uzturēšanu un pilnveidošanu, izstrādāt priekšlikumus farmācijas speciālistu cilvēkresursu plānošanai un attīstībai Latvijā. Visi klātesošie valdes locekļi atbalstīja prezidentes iniciatīvu.

Kā klausītājiem pastāstīja Veselības ministrijas (VM) Farmācijas departamenta direktors Jānis Zvejnieks, ministrija un departaments turpina darbu pie iesāktā – grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus“. Norma, kas varētu skart arī aptiekas, ir tā, ka tādi ierasti reklāmas priekšmeti, kā pildspalvas un kalendāri nevarēs tikt izmantoti recepšu zāļu reklāmai. Ir saņemti priekšlikumi no Zāļu valsts aģentūras un turpinās darbs pie grozījumiem MK noteikumos Nr.47 “Farmakovigilances kārtība“. Darbs turpinās arī pie grozījumiem MK noteikumos Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”, kas paredz aizliegt lojalitātes programmu izmantošanu aptiekās kā mārketinga instrumentu, nosaka farmaceita nepārtrauktu esamību aptiekā tās darba laikā, uzlīmes ar noteiktu informāciju pacientam, izsniedzot recepšu zāles. Varētu būt vēl papildinājumi minētajiem grozījumiem, kas stiprinātu farmaceita un sertificēta farmaceita lomu aptiekā, nodalītu aptiekas licences turētāja un aptiekas vadītāja – sertificēta farmaceita atbildības, iespējams – vēl citi. Atbildot uz “Aptiekas un Partneri” pārstāves Agneses Ritenes jautājumu, J. Zvejnieks atklāja, ka viņa nākotnes plānos ir sakārtot arī zāļu izgatavošanas aptiekā normatīvos aktus un regulējumus. K. Blumfelde aicināja iesaistīties arī valdi aktīvu farmaceitu piesaistīšanai LFB projektu, darba grupu darbā. Īpaši aktuāli ir piesaistīt farmaceitiskās aprūpes standartu izstrādes projekta vadītāju, kas turpinātu Elitas Poplavskas uzsākto darbu, kura pati to vairs nevar lielās slodzes rezultātā, uzsākot pasniedzējas darbu Rīgas Stradiņa universitātē.

LFB Ētikas komisija informēja par komisijas sēdi, kurā tika izskatīta anonīma aptiekas klientu vēstule, ko saņēmusi LFB. Parasti anonīmas vēstules netiek izskatītas, taču šī vēstule rosināja pārdomāt par saskarsmes principiem aptiekās darbā ar pacientu un vai saskarsmes principi, kādi ir ierasti veikalos, ir pieņemami un vēlami veselības aprūpē. Izskatot šo anonīmo vēstuli, uz Ētikas komisijas sēdi tika uzaicināti vēstulē minētās aptieku ķēdes pārstāvji, kas norādīja, ka viņu aptiekās pieklājības prasības pret pacientu ir mērenas, definētas ieteikumu formā, darbinieki netiek materiāli ietekmēti, ja šos ieteikumus neievēro. Rezultātā Ētikas komisija iesaka LFB jautājumus par saskarsmes principiem aptiekās iekļaut farmaceitiskās aprūpes standartos.

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktores vietniece Dace Ķikute informēja par aptieku skaitu un pārvietošanu – izmantojot ZVA rīcībā esošos datus, var novērot tendenci pieaugt aptieku skaitam nevis to sniegto pakalpojumu kvalitātei. Tāpat novēroti negodprātīgi aptiekas pārvietošanas mēģinājumu gadījumi. Te jārisina jautājums – vai nepieciešams liels aptieku skaits vienā apdzīvotā vietā vai mazāk aptieku ar augstu pakalpojumu kvalitāti? Vēl D. Ķikute stāstīja par aptiekas zāļu formu tehnoloģiju attīstīšanu – nepieciešams apmācīt farmaceitus jaunākās zāļu gatavošanas tehnoloģijās un izejvielu izmantošanā, kā arī piedāvāt šīs jaunās receptes/ priekšrakstus izmantot ārstiem.

Diskusijā ar Veselības inspekcijas Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāju Dainu Bisenieci par recepšu apriti aptiekā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (uzglabāšana, kopēšana) klātesošie rosināja LFB atgādināt aptiekām, ka, tā kā apkalpojot pacientu receptes aptiekas rīcībā nonāk sensitīvi dati par pacientu, tad aptieku reģistrācija Datu valsts inspekcijā ir prasība, kas vēl joprojām ir spēkā.

Aigars Eniņš pastāstīja par LFB basketbola turnīru, kas notika nu jau 18. reizi. LFB mājaslapā var apskatīt bildes no šā gada turnīra: https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/lfb-basketbola-turnirs-2014-1

K. Blumfelde pastāstīja, ka LFB biedre Leone Šakina apmeklēja Lietuvas Farmācijas biedrības Farmaceitu vasaras brīvdienas, savukārt viņa pati apmeklējusi Igaunijas Farmācijas biedrības rīkotās Vasaras brīvdienas, kas nu jau norisinās 51. reizi, un rosināja klātesošos padomāt par iespēju atjaunot vasaras brīvdienu tradīciju arī Latvijas profesionāļiem, ņemot par piemēru gan Igaunijas, gan Lietuvas farmaceitu brīvdienu struktūru.

LFB Rūpniecisko farmaceitu sekcijas vadītāja Anita Šenberga pastātīja, ka apmeklējusi Eiropas Rūpniecisko farmaceitu grupas (EIPG) Ģenerālās asamblejas sēdi, kas šogad notika Sofijā, Bulgārijā. Sīkāk par šo sēdi – jaunākajā Rūpniecisko farmaceitu ziņu numurā, ko sekcijas biedri saņems elektroniski un citi intersenti tuvākajā laikā varēs izlasīt arī LFB mājas lapā.

K. Blumfelde informēja par iestrādnēm LFB 20. gadadienas svinīgās konferences veiksmīgai norisei. Konferences norises datums jau zināms – šā gada 22. novembris.

Šajā valdes sēdē biedru rindās vienbalsīgi tika uzņemts jauns LFB biedrs – Inese Sviestiņa, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskā farmaceite.

Antra Liepiņa

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.