Sākums » Jaunākie raksti » PRAC iesaka jaunus pasākumus, lai izvairītos no topiramāta iedarbības grūtniecības laikā

PRAC iesaka jaunus pasākumus, lai izvairītos no topiramāta iedarbības grūtniecības laikā

Tālāki lietošanas ierobežojumi; plānots ieviest grūtniecības nepieļaušanas programmu

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja jeb Zāļu drošuma komiteja (PRAC) iesaka ieviest jaunus pasākumus, lai izvairītos no vēl nedzimuša bērna pakļaušanas topiramātu saturošu zāļu iedarbībai grūtniecības laikā, jo šo zāļu iedarbība uz augli grūtniecības laikā var palielināt nervu sistēmas attīstības traucējumu risku. Jau zināms, ka topiramāta lietošana grūtniecības laikā var izraisīt nopietnas iedzimtas patoloģijas.

Topiramātu saturošās zāles Eiropas Savienībā (ES) tiek lietotas epilepsijas ārstēšanai un migrēnas novēršanai. Dažās ES dalībvalstīs ķermeņa svara mazināšanai šīs zāles tiek lietotas kombinācijā ar fentermīnu. Šobrīd topiramātu nedrīkst izmantot migrēnas novēršanai vai ķermeņa svara mazināšanai grūtniecības laikā, un pacientēm, kurām var iestāties grūtniecība, topiramāta lietošanas laikā jāizmanto efektīva kontracepcijas metode.

PRAC iesaka pacientēm, kas lieto topiramātu epilepsijas ārstēšanai, nelietot šīs zāles grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad nav pieejama piemērota alternatīva ārstēšana.

Tāpat PRAC iesaka arī papildu pasākumus grūtniecības novēršanas programmas veidā, lai izvairītos no bērnu pakļaušanas topiramāta iedarbībai grūtniecības laikā. Šiem pasākumiem jānodrošina, ka visas sievietes un meitenes, kurām iespējama grūtniecība, ir informētas par topiramāta lietošanas riskiem grūtniecības laikā un par nepieciešamību izvairīties no grūtniecības iestāšanās topiramāta lietošanas laikā.

Veselības aprūpes speciālistiem jānodrošina, ka visas pacientes, kurām var iestāties grūtniecība, ir pilnībā informētas par topiramāta lietošanas riskiem grūtniecības laikā. Vismaz reizi gadā ir jāapsver alternatīvas ārstēšanas iespējas un atkārtoti jāizvērtē topiramāta lietošanas nepieciešamība.

Visu topiramātu saturošo zāļu informācija tiks atjaunināta, lai vairāk uzsvērtu šos riskus un veicamos pasākumus. Pacienti un veselības aprūpes speciālisti saņems izglītojošus materiālus par riskiem, kas saistīti ar topiramāta lietošanu grūtniecības laikā, un kopā ar katru zāļu iepakojumu pacientam tiks izsniegta pacienta kartīte. Uz zāļu ārējā iepakojuma tiks pievienots vizuāls brīdinājums.

Šie ieteikumi sniegti pēc PRAC veiktās pieejamo datu vērtēšanas, ietverot datus no trīs nesen veiktiem zāļu lietošanas novērojumiem.[1],[2],[3] Divi no šiem pētījumiem, kuri lielā mērā balstīti uz vienādām datu kopām, liecina, ka bērniem, kuri dzimuši mātēm ar epilepsiju un grūtniecības laikā bijuši pakļauti topiramāta iedarbībai, var būt divas līdz trīs reizes augstāks nervu sistēmas attīstības traucējumu risks ( īpaši autiskā spektra traucējumu risks), intelektuālās attīstības traucējumu vai uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma risks, salīdzinot ar bērniem, kas dzimuši mātēm, kuras slimoja ar epilepsiju, bet nelietoja pretepilepsijas zāles. Trešais pētījums neliecina par šo iznākumu augstāku risku bērniem, kas dzimuši mātēm, kuras grūtniecības laikā lietojušas topiramātu, salīdzinot ar bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras slimoja ar epilepsiju, bet nelietoja pretepilepsijas zāles.

Vērtēšanā PRAC apstiprināja jau zināmo paaugstināto iedzimto patoloģiju risku un nedzimuša bērna augšanas atpalicības risku, ja māte grūtniecības laikā ir saņēmusi topiramātu. Iedzimta patoloģija  attīstās 4 līdz 9 bērniem no katriem 100 bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras grūtniecības laikā lietojušas topiramātu, savukārt iedzimtu patoloģiju novēro 1 līdz 3 bērniem no katriem 100 bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras topiramātu nav saņēmušas. Turklāt aptuveni 18 no katriem 100 bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā lietoja topiramātu, bija mazāks dzimšanas svars un augums nekā sagaidāms, salīdzinot ar 5 no katriem 100 bērniem, kuru mātēm nebija epilepsijas un kuras nelietoja šādas pretepilepsijas zāles.

Vērtēšanas laikā PRAC konsultējās arī ar ekspertu grupu, pacientu pārstāvjiem un speciālistiem. Topiramātu saturošu zāļu reģistrācijas īpašniekiem (šo zāļu firmām) ir jāveic zāļu lietošanas pētījums un veselības aprūpes speciālistu un pacientu aptauja, lai izvērtētu jauno pasākumu efektivitāti.

PRAC ieteikumi tiks pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai (CMDh)[4], kura sniegs savu slēdzienu.

Informācija veselības aprūpes speciālistiem

 • Labi zināms, ka topiramāts var izraisīt būtiskas iedzimtas patoloģijas un augļa augšanas atpalicību, ja tas tiek lietots grūtniecības laikā. Nesen iegūtie dati liecina arī par potenciāli palielinātu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku, lietojot topiramātu grūtniecības laikā.
 • Topiramāta lietošana migrēnas novēršanai un ķermeņa svara mazināšanai grūtniecības laikā ir kontrindicēta. Topiramāta lietošana ir jāpārtrauc, ja pacientei iestājas grūtniecība vai paciente plāno grūtniecību. Pacientēm, kurām var iestāties grūtniecība, ārstēšanas laikā un vismaz 4 nedēļas pēc topiramāta lietošanas pārtraukšanas ir jālieto ļoti efektīva kontracepcijas metode.
 • Topiramāta lietošana epilepsijas ārstēšanai ir kontrindicēta grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, ja nav piemērotas ārstēšanas alternatīvas. Topiramāta lietošana ir kontrindicēta arī sievietēm, kurām ir epilepsija un ir iespējama grūtniecība, bet netiek izmantota ļoti efektīva kontracepcijas metode. Vienīgais izņēmums ir sievietes bez piemērotas ārstēšanas alternatīvas, kuras plāno grūtniecību un ir pilnībā informētas par topiramāta lietošanas riskiem grūtniecības laikā.
 • Neatkarīgi no indikācijām sievietes, kurām iespējama grūtniecība, topiramātu drīkst lietot tikai, izpildot tālāk minētos grūtniecības nepieļaušanas programmas nosacījumus:
  • grūtniecības tests pirms ārstēšanas uzsākšanas;
  • konsultācija par topiramāta lietošanas riskiem un nepieciešamību izmantot ļoti efektīvu kontracepcijas metodi visas ārstēšanas laikā;
  • vismaz reizi gadā jāveic pašreizējās ārstēšanas izvērtēšana, aizpildot riska apzināšanās veidlapu. Lai apstiprinātu, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, pacientes un zāļu izrakstītāji aizpildīs šo veidlapu ārstēšanas sākumā un ikgadējās vērtēšanas laikā, kā arī ja paciente plāno grūtniecību vai pacientei iestājusies grūtniecība. Jānodrošina, ka paciente ir pilnībā informēta par riskiem un veicamajiem pasākumiem un ir to sapratusi.
 • Topiramāta lietošana pacientēm, kurām iespējama grūtniecība, jāuzsāk un jāuzrauga ārstiem, kuriem ir pieredze epilepsijas vai migrēnas ārstēšanā. Ārstēšana ar topiramātu/fentermīnu jānodrošina ārstam ar pieredzi ķermeņa svara kontrolē. Vismaz reizi gadā kopā ar pacienti ir jāapsver alternatīvas ārstēšanas iespējas un atkārtoti jāizvērtē nepieciešamība pēc ārstēšanas. Pašlaik realizētā ārstēšana ir atkārtoti jāizvērtē, lai apstiprinātu, ka ir veikti augstāk minētie pasākumi.

Drīzumā tiks izsūtīta Vēstule veselības aprūpes speciālistiem (VVAS), kas paraksta, izsniedz vai ievada šīs zāles. Šī VVAS tika arī publicēta tam paredzētajā lapā EZA tīmekļa vietnē.

 

Vairāk par šīm zālēm

Topiramāts tiek lietots monoterapijā vai kombinācijā ar citām zālēm, lai novērstu epilepsijas lēkmes. Šīs zāles tiek izmantotas arī migrēnas novēršanai un dažās ES dalībvalstīs – ķermeņa svara mazināšanai fiksētas devas kombinācijā ar fentermīnu.

Topiramāts ir pieejams Eiropas Savienībā (ES) ar dažādiem tirdzniecības nosaukumiem, tostarp “Topamax”, “Topimax”, “Epitomax”, un vairākos ģenēriskos zāļu produktos. Dažās ES dalībvalstīs topiramāts ir pieejams kombinācijā ar fentermīnu kā “Qsiva”.

 

Vairāk par šo procedūru

Topiramāta vērtēšana tika uzsākta pēc Francijas zāļu aģentūras lūguma saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu. Tā saistīta ar 2022. gada jūlijā uzsākto un 2022. gada septembrī noslēgto drošuma signāla vērtēšanu.

Vērtēšanu veikusi Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas atbildīga par drošuma jautājumu vērtēšanu saistībā ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un kura izdevusi ieteikumu kopumu. Tā kā visas topiramātu saturošās zāles ir reģistrētas nacionālajās procedūrās, PRAC ieteikumi tiks pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai (CMDh), kas sniegs savu slēdzienu. CMDh ir struktūra, kas pārstāv ES dalībvalstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju un ir atbildīga par saskaņotu drošuma standartu piemērošanu zālēm, kas reģistrētas nacionālajās reģistrācijas procedūrās visā ES.

 

[1] Bjørk M, Zoega H, Leinonen MK, et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.1269.

[2] Dreier JW, Bjørk M, Alvestad S, et al. Prenatal Exposure to Antiseizure Medication and Incidence of Childhood- and Adolescence-Onset Psychiatric Disorders. JAMA Neurol. 2023 Jun 1;80(6):568-577. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.0674.

[3] Hernandez-Diaz S, Straub L, Bateman B, et al. Topiramate During Pregnancy and the Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. In: ABSTRACTS of ICPE 2022, the 38th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), Copenhagen, Denmark, 26–28 August, 2022. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2022; 31 Suppl 2:3-678, abstract 47.

[4] The CMDh zāļu normatīvā regulējuma struktūra, kurā pārstāvētas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Avots: ZVA

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*