Zāļu valsts aģentūra ir saņēmusi informāciju no Eiropas Komisijas, ka Eiropas Savienības (ES) narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzības normatīvā regulējuma pārskatīšanas ietekmes novērtējuma pētījuma ietvaros šī gada 14. novembrī tiek organizēts seminārs “Ceļā uz efektīvāku ES narkotisko vielu prekursoru tiesisko regulējumu” (Towards a more effective EU Drug Precursors Regulatory Framework). Semināra mērķis ir pārrunāt problēmas saistībā ar pašreizējo tiesisko regulējumu un iespējamos politikas risinājumus.

Seminārā tiek aicināti pievienoties arī nozares un akadēmiskie pārstāvji.

Semināram būs iespēja pievienoties attālināti tiešsaistē (Microsoft Teams). Interesenti aicināti savu dalību seminārā apstiprināt šeit.

Sīkāka informācija par pētījumu tiks kopīgota pirms semināra.

Avots: ZVA