Sākums » Farmācija » Spēkā stāsies grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Spēkā stāsies grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2020. gada 13. decembrī stājas spēkā KOMISIJAS 2020. gada 14. jūlija DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1737, ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 (turpmāk – Regula 2020/1737).

Saskaņā ar Regulā 2020/1737 noteikto tiek papildināts 2004. gada 11. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (turpmāk Regula Nr. 273/2004) I pielikumā un  Padomes 2004. gada 22. decembra regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm (turpmāk – Regula Nr. 111/2005) pielikumā uzskaitīto klasificēto vielu saraksts.

Klasificēto vielu 1. kategorijā papildus tiek iekļauti nakotisko vielu prekursori:

  •  Metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-meti­loksirān-2-karboksilāts (PMK metilglicidāts) (KN kods 2932 99 00),
  •  3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksi­rān-2-karbonskābe (PMK glicīdskābe) (KN kods 2932 99 00),
  • Alfa-fenilacetoacetamīds (APAA) (KN kods 2924 29 70),
  • Metil-2-metil-3-feniloksirān-2-karboksilāts (BMK metilglicidāts) (KN kods 2918 99 90),
  • 2-metil-3-feniloksirān-2-karbonskābe (BMK glicīdskābe) (KN kods 2918 99 90),
  • Metil-alfa-fenilacetoacetāts (MAPA) (KN kods 2918 30 00).

Tādejādi attiecībā uz iepriekš minētajām vielām piemērojami stingrāki kontroles un uzraudzības pasākumi – tās nepieciešams glabāt paaugstinātas drošības telpās un ikvienam komersantam, kas darbojas ar šīm vielām, nepieciešama licence, norāda ZVA.

Papildus, saskaņā ar Regulā 2020/1737 noteikto, Regulas Nr. 273/2004 I pielikuma 2.A apakškategorijā un Regulas Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotrisko vielu prekursoru – sarkanais fosfors (KN kods 2804 70 00), kuru piemēro no 2021. gada 13. janvāra.

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.