Sākums » Farmācija » Stājas spēkā grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

Stājas spēkā grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2019. gada 3. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, ar kuriem noteikts, ka iepriekš minētais likuma nosaukums tiek izteikts sekojošā redakcijā – “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums”.

Prekursoru apriti Eiropas Savienībā jau vairāk nekā desmit gadus reglamentē šādi divi galvenie Eiropas Savienības tiesību akti – Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm. Ņemot vērā, ka iepriekš minētās regulas detalizētāk regulē prekursoru apriti, prekursoru jomas nacionālais regulējums tiek iekļauts likumā, veicot tajā attiecīgus grozījumus. Līdz ar to likums “Par prekursoriem” atzīts par spēku zaudējušu, norāda ZVA.

Plašāka informācija par veiktajiem grozījumiem ir pieejama šeit: https://likumi.lv/ta/id/307633-grozijumi-likuma-par-narkotisko-un-psihotropo-vielu-un-zalu-likumigas-aprites-kartibu-.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.