Sākums » Birku ahrīvs: farmakovigilance

Birku ahrīvs: farmakovigilance

Izveidota jauna tiešsaistes paziņošanas forma zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir izstrādājusi tiešsaistes paziņošanas formu, lai atvieglotu un paātrinātu paziņošanas procesu zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām par nacionāla līmeņa kontaktpersonu farmakovigilances jomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 47 “Farmakovigilances kārtība” 15.4. apakšpunktā noteikto prasību, reģistrācijas apliecības īpašniekam jānosaka nacionāla līmeņa kontaktpersona farmakovigilances jomā, ja par farmakovigilanci atbildīgā kvalificētā ... Lasīt tālāk »

Speciālisti aicina iedzīvotājus ziņot par zāļu blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) 3. aprīlī atklāj informatīvu kampaņu “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!”. Kampaņas mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību ziņošanai par zāļu blaknēm. Uzsākot kampaņu, ZVA rīkoja interaktīvu diskusiju sociālajā tīklā Facebook, kurā piedalījās veselības aprūpes nozares un ZVA eksperti, kā arī jautājumus varēja uzdot ikviens interesents. ZVA norāda, ka blaknes ir iespējamas visām zālēm. Tās var būt saistītas ... Lasīt tālāk »

Par zāļu blakusparādībām varēs ziņot, izmantojot QR kodu

Aizvadītā gada decembrī veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka kopumā 22% respondentu pēdējo 20 gadu laikā ir saskārušies ar zāļu blaknēm un 72% iedzīvotāju, kas ir pieredzējuši zāļu blakusparādības, norāda, ka par tām ir ziņojuši ārstam, farmaceitam, māsai, Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) vai farmācijas uzņēmumam, informē ZVA. Lai gan daļa iedzīvotāju apzinās, ka zālēm var būt blaknes, tomēr Latvijā saņemto ... Lasīt tālāk »

Stājušies spēkā grozījumi noteikumos par farmakovigilances kārtību

2014. gada 10. janvārī spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.47 „Farmakovigilances kārtība” (turpmāk MK noteikumi Nr.47), ieviešot Direktīvas 2012/26 normas, ar ko Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz farmakovigilanci. Līdz ar grozījumiem MK noteikumos Nr.47 precizēta Eiropas Savienības procedūra un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) kompetence atbilstoši Direktīvai 2012/26, lai nodrošinātu savlaicīgāku informācijas sniegšanu Eiropas Zāļu aģentūrai, ... Lasīt tālāk »