Sākums » Jaunākie raksti » Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz Atzinības un Pateicības rakstus
Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz Atzinības un Pateicības rakstus
Veselības ministrs Daniels Pavļuts veselības nozares darbiniekiem pasniedz Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus. Foto: no VM arhīva.

Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz Atzinības un Pateicības rakstus

5. maijā Rīgas Stradiņa universitātē veselības ministrs Daniels Pavļuts veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus.

“Ikviens no apbalvojumu saņēmējiem ik dienu ar savu darbu ir rūpējies par mūsu cilvēku veselību un par to no sirds saku paldies. Paldies gan par sirdsdarbu mūža garumā, gan visus spēkus paģērošu maratonsprintu pandēmijas divos gados. Tikai kopā mēs spējam veidot ikvienam pieejamu, cilvēcīgu veselības aprūpi,” uzsver veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Svinīgā pasākumā pasniedza 33 Veselības ministrijas Atzinības rakstus, 71 Pateicības rakstu, kā arī astoņas Veselības ministrijas Pateicības vēstules veselības nozares darbiniekiem, paužot atzinību par mūža ieguldījumu, pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Pasākumā pasniedza arī Ministru kabineta Atzinības rakstu. Par ieguldījumu bērnu veselības aprūpes attīstībā Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma Zane Straume, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle, anestezioloģe, reanimatoloģe.

 

Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra vadītājai Maijai Bušmanei par ilggadīgu darbu veselības nozarē;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas urologam Samuilam Gordinam par nesavtīgu darbu un mūža ieguldījumu veselības nozarē;

Veselības centru apvienības valdes loceklim Zigurdam Lasovskim par ilggadēju un godprātīgu darbu;

Veselības centru apvienības ārste-pediatrei Jadvigai Beļskai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;

Medicīnas centra ARS pediatrei, neonataloģei Silvijai Latkovskai par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu veselības aprūpē;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģei Anitai Skangalei par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ārsta pienākumu pildīšanu

Veselības centra “Dziedniecība” galvenajai ārstei Gaļinai Muračkovskai par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu pienākumu veikšanu;

Valsts asinsdonoru centra Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļas vadītājai Jeļenai Šavrinai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas centra vadītājai Ditai Heibergai par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Ditai Heibergai;

Slimību profilakses un kontroles centra Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītājai Santai Pildavai par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu;

Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspilī vecākajai epidemioloģei Jeļenai Mundeciemai par lielu personisko darba ieguldījumu un augsto darba kvalitāti;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas virsārstei kardioloģei Svetlanai Ratobiļskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārstam Vilnim Grīnbergam par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas psihiatrei Ludmilai Romančikovai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas 2.nodaļas virsārstam, psihiatram/narkologam Raivim Loginam par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu veselības nozarē;

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas virsmāsai Žannai Kozlovai par izciliem sasniegumiem veselības nozarē;

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatoro tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļas tiesu ekspertei Evijai Strikai par godprātīgu darbu tiesu psiholoģiskās ekspertīzes zinātnes attīstībā;

Slimnīcas “Ģintermuiža” Ārstniecības daļas vadītājai, virsārstei Sandrai Pūcei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rēzeknes slimnīcas ķirurgam Ivo Reimanim par godprātīgu darbu ķirurģijas nozarē;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājai, pediatrei Dacei Gardovskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniecei, pediatrei Janai Pavārei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktorei Lienei Cipulei par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas seku novēršanā;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra virsārsta pienākumu izpildītājai, Infektoloģijas poliklīnikas vadītājai Ingai Ažiņai par ieguldījumu infekcijas slimību ierobežošanā valstī un aktīvu darbu Covid-19 pandēmijas laikā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenā ārsta vietniecei Džinetai Heinrihsonei par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības apkarošanā un seku novēršanā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Poliklīnikas vadītājai Leldei Vancovičai par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 infekcijas slimības apkarošanā un seku novēršanā;

Ģimenes ārstei Olgai Golubevai par izciliem Covid-19 vakcinācijas rezultātiem;

Ģimenes ārstei Kristīnei Birzniecei Bērziņai par izciliem Covid-19 vakcinācijas rezultātiem;

“Veselības centrs 4” Covid-19 vakcinācijas projekta vadītājai Džeinai Mežalei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē;

“Veselības centrs 4” Covid-19 vakcinācijas projekta koordinatorei Lienei Želvei par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē

“Latvijas Jūras medicīnas centrs” vecākai  medicīnas māsai Ingai Dukaļskai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

“Latvijas Jūras medicīnas centra vecākai medicīnas māsai Ingai Minajevai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

“Centrālā laboratorija” laboratorijas vadītājai Janai Osītei par ieguldījumu Covid-19 vīrusa testēšanas procesa attīstībā;

E.Gulbja laboratorijas zinātniskajam direktoram Dmitrijam Perminovam par ieguldījumu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā;

Veselības ministrijas Pateicības raksti piešķirti:

Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļas vadītājai Lilijai Jakupanei par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu farmācijas nozarē;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta māsai Janīnai Greidānei par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu veselības aprūpē;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniecei neatliekamajā un vispārīgajā aprūpē Lilijai Antoņēvičai par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu māsai Mārai Liepiņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas psihiatrijas māsai Innai Drīksnai par ilggadēju un nesavtīgu darbu veselības nozarē;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājam Ugam Dumpim par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājam Jānim Kloviņam par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rīgas Stradiņa universitātes  Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedras vadītājai, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas galvenajai speciālistei infektoloģijā Ludmilai Vīksnai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore, Sabiedrības veselības institūta direktorei Andai Ķīvītei-Urtānei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Veselības centru apvienības Veselības aprūpes vadības ārstei Annai Maruškinai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 3. Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas māsas palīgam Irēnai Elksnei par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta Infekciju kontroles māsai Sņežanai Grigori-Škodai par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniecei ķirurģiskajā aprūpē Evai Celai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas 1. Acu slimību nodaļas virsmāsai Vitai Bērziņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Klientu apkalpošanas centra vadītājai Dzintrai Kļaviņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rēzeknes slimnīcas vecmātei Ritai Frolovai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Par atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm veselības aprūpes nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot rezidentus un medicīnas studentus Covid – 19 pacientu ārstēšanā un aprūpē:

  • Rīgas Stradiņa universitātei;
  • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžai;
  • Latvijas Universitātei;
  • Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžai;
  • Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžai;
  • Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžai;
  • Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai;

Veselības ministrijas Pateicības rakstu Par ieguldījumu Covid-19 vakcinācijas īstenošanā pasniegs:

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītājai Evai Juhņēvičai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatorei/nodaļas vadītāja vietniecei Ditai Čudarei;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatoram/nodaļas vadītāja vietniekam Edgaram Labsvīram;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinatoram/nodaļas vadītāja vietniekam Ņikitam Trojanskim;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas loģistikas koordinatoram Armīnam Kalniņam;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistei Annai Blauai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas IT koordinatoram Mārim Dreimanim;

Veselības ministrijas Vakcinācijas biroja padomniekam IT jomā Kristam Avotam;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistam (datu analītiķim) Aigaram Langinam;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vecākajai referentei Olgai Aizbaltei;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Diānai Vīlipai-Folkai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Ingai Vasiļjevai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vakcinācijas procesa koordinācijas speciālistei Zaigai Barvidai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatorei Ievai Stūrei;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas konsultantei Agnesei Strazdai;

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas asistentei Evijai Nežbortei.

Veselības ministrijas Pateicības rakstu Par godprātīgu darbu Covid-19 izplatības mazināšanā pasniegs:

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību risku analīzes un profilakses departamenta direktoram Jurijam Perevoščikovam;

Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītājai Ilzei Arājai;

Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ditai Okmanei;

Nacionālā veselības dienesta direktoram Ārim Kasparānam;

Nacionālā veselības dienesta direktora vietniecei veselības aprūpes administrēšanas jautājumos Ingai Milaševičai,

Nacionālā veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktorei Signei Boktai;

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora pienākumu izpildītājai Aldai Reinikai;

Nacionālā veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniecei Zintai Rugājai;

Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Evijai Štālbergai;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Imantam Paeglītim,

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklim Haraldam Plaudim;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta vadītāja vietniekam Sergejam Ņikišinam;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Rinaldam Muciņam;

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas galvenajai ārstei Evai Strīķei;

Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Valtam Ābolam;

Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājai Līgai Šernai;

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniecei veselības politikas jautājumos Antrai Valdmanei;

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniecei resursu un pārmaiņu vadības jautājumos Agnesei Vaļulienei;

Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniekam finanšu jautājumos Borisam Kņiginam;

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktorei Inesei Kauperei;

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktorei Sanitai Jankai;

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktores pienākumu izpildītājai Janai Feldmanei;

Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktorei Gundegai Ozoliņai;

Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei Elīzai Bērziņai;

Veselības ministrijas Juridiskā departamenta direktorei Ilzei Šķiņķei;

Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktores vietniecei Svetlanai Batarei;

Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītājai Kristīnei Kļaviņai;

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas speciāliste ārkārtas situāciju un katastrofu medicīnas jautājumos Gunai Jermacānei;

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas preses sekretārei Sintijai Gulbei;

Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei Līgai Timšai;

Veselības ministrijas specializētajam atašejam no 2019.gada 1.februāra līdz 2021.gada 13.augustam Karinai Zālītei;

Par godprātīgu darbu pacientu aprūpē Covid-19 infekcijas izplatības laikā Veselības ministrijas Pateicības vēstule pasniegta Andai Nullei Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”  valdes priekšsēdētājai.

Par ieguldījumu un personīgo atbalstu Covid-19 infekcijas izplatības laikā Pateicības vēstule pasniegta:

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” tehniskai ortopēdei Dinai Grīnbergai;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļas virsmāsai Ilgai Indriksonei;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Ārstniecības departamenta vadītājai Inesei Švarcai;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Inesei Svikliņai;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” galvenajai māsai Ilvai Aršauskai;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Izglītības un zinātnes nodaļas vadītājai Dacei Stirānei;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” vecākai lietvedei Aijai Talentai.

www.farmacija-mic.lv

Viens komentārs

  1. Interesanti, ka farmaceitus kā veselības aprūpes speciālistus patreizēja veselības ministrijas vadība tā kā neredz, jeb vienkārši – nepamana? Valsts iestāžu darbinieki – lai gan kovidlaikā strādāja no mājām, sapelņījuši atzinības… Farmaceiti strādāja klātienē…Vismaz slēgta tipa aptieku vadītājus būtu pamanījuši, kam kovid laikā tika uzgrūsta milzīga papildslodze un kolēģi tika ar to galā…Nu kaut vai vienu būtu pamanījusi un pateicības vestuli aizsūtījuši…

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*