Ārpus Latvijas pārdotas 422 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautas zāles, sarakstu iespējams skatīt šeit (Excel fails), tai skaitā 247 kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas zāles, par 7,87 mlj eiro, kas ir par 6% mazāk nekā šā gada augustā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu septembrī bija 10,26 eiro, savukārt cenas mediāna – 6,07 eiro bez PVN (Latvijas Zāļu reģistrā iekļautām zālēm – 5,86 eiro, nereģistrētām zālēm – 17,70 eiro).

Zāļu ražotāji un to pārstāvji septembrī zāļu cenu pieaugumu deklarējuši 56 zālēm, bet cenas samazinājums deklarēts 6 zālēm. Par iemeslu cenu pieaugumam reģistrācijas apliecību īpašnieki galvenokārt minējuši ražošanas izmaksu pieaugumu. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam septembrī cena palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Dati apkopoti no 80 licencētām zāļu lieltirgotavām, kas darbojās Latvijā.

Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Zāļu valsts aģentūra datus apkopo, balstoties uz iesniegtiem ikmēneša zāļu realizācijas pārskatiem.