Sākums » Jaunākie raksti » Apstiprina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Apstiprina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Šodien, 19.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz grozījumus veselības aprūpes organizēšanā un finansēšanās kārtībā.

Šo noteikumu grozījumu mērķis ir:

  • uzlabot ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostiku;
  • nodrošināt valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs nodarbināto darba samaksas pieaugumu, atbilstoši papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem;
  • palielināt ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēru;
  • precizēt noteiktos veselības aprūpes pakalpojumu tarifus par profilakses, diagnostiskas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem, atbilstoši veselības aprūpei piešķirtajiem papildus finanšu līdzekļiem;
  • veikt izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtībā;
  • veikt citas izmaiņas veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai.

Kā informē VM, no 1.janvāra tiks paplašināta diagnostikas pieejamība pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību. Līdzīgi kā šobrīd “zaļā koridora” ietilpstošajām vēža lokalizācijām, no nākamā gada izmeklējumus 10 dienu laikā, no pacienta vēršanās ārstniecības iestādē, būs jānodrošina pie aizdomām uz jebkuru vēža diagnozi.

Tāpat noteikumu projekts paredz ar 2018.gada 1.jūliju nodrošināt pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus personām ar aizdomām par ļaundabīgu audzēju pie diagnozēm krūts vēzis, bronhu, plaušu vēzis, resnās un taisnās zarnas vēzis un melonoma.

Lai uzlabotu valsts organizētā krūts vēža un dzemdes kakla vēža skrīninga pieejamību, noteikumu projekts paredz uzlabot pakalpojumu pieejamību paredzot, ka paciente var saņemt pakalpojumu valsts organizētā skrīninga ietvaros, ja tā ir saņēmusi dienesta uzaicinājuma vēstuli, ģimenes ārsta prakses sagatavotu vēstules kopiju vai pēc savas iniciatīvas vēršoties ārstniecības iestādē, kas nodrošina skrīninga programmu realizāciju, ja Vadības informācijas sistēmā ir derīga uzaicinājuma vēstule.

Noteikumu projekts paredz izmaiņas ģimenes ārstu prakšu darba kārtībā. Lai nodrošinātu savlaicīgu slimību diagnostiku un personas iespējas saņemt savlaicīgu nepieciešamo ārstniecību, paredzēts, ka ģimenes ārsta praksei vienu reizi nedēļā jānodrošina pacientu uzņemšana no plkst.8:00 un vienu reizi nedēļā pieņemšana līdz plkst. 19:00. Grozījumi paredz iespēju ģimenes ārstam, slēdzot līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), vienoties arī par citu pieņemšanas laiku.

Tāpat noteikumu projekts paredz noteikt, ka ģimenes ārstam jāveic regulāra savā pacientu sarakstā reģistrēto personu veselības stāvokļa novērtēšana, lai veicinātu iedzīvotāju veselību.

Paredzēts palielināt ģimenes ārstam izmaksājamo kapitācijas naudas apmēru no 1,25 eiro uz 1,60 eiro, kā arī veikt izmaiņas ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodikā.

Noteikumu projekts paredz izmaiņas ķirurģiskā profila dienas stacionāra darbībā. Lai ārstniecības personas rūpīgāk izvērtētu vai pacientam nepieciešamo ķirurģisko manipulāciju ir droši veikt dienas stacionārā, noteikumu projekts nosaka pacientu atlases kritērijus dienas stacionāra pakalpojumu saņemšanai. Kritērijos iekļauti nosacījumi, kas skar gan pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, gan pacienta spēju izprast ārstniecības procesu un spēju izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzībās brigādi, ja konstatējami veselības stāvokļa saasinājumi. Lai novērstu gadījumus, kad dienas stacionārā tiek veikti ārstniecības pakalpojumi, kas pēc būtības ir diennakts stacionārā veicami ārstniecības pakalpojumi, noteikumu projekts paredz noteikt, ka pacienta uzturēšanās ķirurģijas dienas stacionārā ir ne vairāk kā viena diena.

Turpmāk tiks noteikts, ka dienas stacionārā tiek sniegti tikai tādi ķirurģiski pakalpojumi, kurus ir droši pacientam veikt vienā dienā – pēc pakalpojumu sniegšanas novērtējot pacienta veselības stāvokli un izrakstot to mājās tajā pašā dienā. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā profesionāļu viedokli par to, ko var veikt dienas stacionārā vienā dienā, neradot riskus pacienta veselībai, līdzšinējo pieredzi par pacientu uzturēšanās ilgumu ārstniecības iestādē, saņemot ķirurģiskos dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī citu valstu pieredzi dienas stacionāra darbības organizēšanā.

Lai uzlabotu valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu pieejamību, noteikumu projekts paredz noteikumos iekļaut jaunas normas, kas paredz nosacījumus centralizētai medicīniskās apaugļošanas pacientu gaidīšanas rindai, kuru pārraudzīs NVD. Tā pat centralizētās rindas ietvaros plānots uzlabot pacientu informēšanu par gaidīšanas rindas garumu.

Lai nodrošinātu efektīvāku rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pacientiem, noteikumu projekts paredz noteikt prioritātes rindu veidošanā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanai, reto slimību pacientu aprūpē svarīga ir multidisciplināra pieeja, kas nodrošinātu iespējami atbilstošāko palīdzību katram konkrētajam pacientam. Tāpēc paredzēts izveidot reto slimību kabinetu VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.

Tāpat paredzēts apmaksāt papildus 11 diabēta apmācības kabinetu darbību. Prognozētais apmeklējumu skaits šajos kabinetos varētu sasniegt 33 tūkst. apmeklējumus.

Lai nodrošinātu savlaicīgu līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas procesu, noteikumu projekts paredz noteikt, ka NVD līgumu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 gadiem un nepārsniedz 10 gadus.

Savukārt ievērojot vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas ieviešanu veikti grozījumi, kas paredz, ka informācijas sistēmas lietošanā tiek iesaistīti visi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas noslēdz attiecīgu līgumu ar NVD, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku informācijas sistēmas lietojumu.

Noteikumu projekts paredz jaunu pakalpojumus apmaksu no valsts budžeta: transkatetrāla aortas vārstuļa implantācijas operācijas pacientiem un uzsākt aknu transplantāciju pieaugušajiem.

Tāpat plānots palielināt zobārstniecības tarifus, lai saglabātu pieejamību zobārstniecībai bērniem.

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.