Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir publicējusi plašāku informāciju par Eiropas Savienībā (ES) ieviesto solidaritātes mehānismu, ko izstrādāja EZA Zāļu piegādes pārtraukumu un drošuma koordinācijas izpildgrupa (MSSG). Šis brīvprātīgais mehānisms ļauj ES dalībvalstīm sniegt savstarpēju atbalstu kritiski svarīgu zāļu trūkuma gadījumā.

Solidaritātes mehānisms nodrošinās, ka jebkura ES dalībvalsts, kas ir saskārusies ar kritiski svarīgu zāļu trūkumu un vērsusies pie MSSG, lai to koordinētu Eiropas līmenī, var lūgt palīdzību citām ES dalībvalstīm zāļu krājumu iegūšanai. EZA norāda, ka šis mehānisms izmantojams ierobežotos apstākļos un izstrādāts kā dalībvalstu pēdējā iespēja, kad visas pārējās iespējas ir izmantotas. Izstrādātais mehānisms ir balstīts uz Covid-19 pandēmijas laikā ieviesto neformālo rīcības praksi.

Šis solidaritātes mehānisms papildina vairākus pasākumus, ko MSSG var veikt, lai risinātu kritiski svarīgu zāļu trūkumu ES. EZA ir publicējusi arī informāciju par šiem pasākumiem MSSG rīku kopas ietvaros. Šī rīku kopa ietver ieteikumus zāļu piegāžu un pieprasījuma uzraudzībai – šī pieeja tika izmantota, lai risinātu plašo un kritiski svarīgo antibiotiku trūkumu 2022./2023. gada rudenī un ziemā. Šī rīku kopa sniedz arī norādījumus attiecībā uz sadarbību ar reģistrācijas apliecību īpašniekiem un ražotājiem nolūkā palielināt un pārdalīt esošos zāļu krājumus un normatīvā regulējuma pielāgojamības īstenošanu. Piemēram, attiecīgajā ES dalībvalstī nereģistrētu zāļu ārkārtas piegādi, pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no noteiktām zāļu marķējuma vai iepakojuma prasībām.

Abi publicētie dokumenti ir daļa no Eiropas Komisijas nupat publicētā skaidrā rīcības plāna Eiropas aizsardzībai pret zāļu trūkumu nākotnē.

MSSG tika izveidota saskaņā ar Regulu (ES) 2022/123, kas stiprina EZA lomu ar zālēm un medicīnas ierīcēm saistītu krīžu gatavībā un vadībā, lai uzraudzītu zāļu trūkumu un nodrošinātu spēcīgu atbildes reakciju liela mēroga notikumu vai sabiedrības veselības ārkārtas situāciju gadījumā un koordinētu steidzamas darbības saistībā ar zāļu piegādēm ES ietvaros. Šī Regula nodrošina ietvaru un stiprina pārvaldības struktūras, ko EZA ieviesa, lai nodrošinātu ātru un koordinētu rīcību Covid-19 pandēmijas laikā.

Avots: ZVA