Sākums » Farmācija » Gada farmaceits 2023 – Ginta Novika
Gada farmaceits 2023 – Ginta Novika

Gada farmaceits 2023 – Ginta Novika

Gada izskaņā publikācijā žurnālā Materia Medica 11/2023 un arī portālā vēlreiz sumināsim Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferencē apbalvotos Gada farmaceitus 2023. Pēc pasākuma jautājām kolēģiem, ko viņiem nozīmē šī balva, ko novēl kolēģiem nākamā gadā un ko viņi izvēlētos nozarē mainīt, ja iespējams būtu viss.

SIA “Jūrmalas slimnīca” aptiekas vadītāja Ginta Novika tika apbalvota par ieguldījumu nelielas slimnīcas aptiekas darbības attīstīšanā un vērtības nostiprināšanā; par slimnīcu aptieku farmaceitu darba popularizēšanu, to atpazīstamības veicināšanu, jaunās paaudzes izglītošanu; par aktīvu līdzdalību LFB Slimnīcu aptieku sekcijā.

Ginta pasākumā nepiedalījās, jo bija sasirgusi, bet saņēma balvu no LFB prezidentes Daces Ķikutes un LFB projektu koordinatores Montas Zimertes, kuras bija ieradušās laureātes darbavietā. Ar ziediem un labiem vārdiem šai reizē Gintu sveica arī SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš un valdes locekle Karīna Siņkeviča.

Par atzinību Ginta jūt gandarījumu, lai gan pirmā brīdī, uzzinot par apbalvojuma piešķiršanu, bijis pārsteigums, ka izvēlēta viņa, jo “citi jau arī cītīgi strādā”.

Vēl gandarījumu Ginta gūst sapratnes pilnā komandas darbā slimnīcā, jo ārsti ir labi kolēģi un ar izpratni ieklausās farmaceitu viedoklī. Kas slimnīcas aptiekā pietrūkst? Atceroties darbu atvērta tipa aptiekā, Ginta saka, ka nedaudz pietrūkst sarunu ar klientiem un konsultēšanas.

Ginta ir atvērts un sabiedrisks cilvēks, viņa labprāt piedalās lielajos farmaceitu saietos. “Ļoti patīk satikt kolēģus. Tas mani uzlādē,” atzīst Ginta.

Gintu sveic SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš,valdes locekle Karīna Siņkeviča un LFB prezidente Dace Ķikute

LFB Apbalvojumu padomes intervijā Ginta teikusi, ka gribētu, lai visi nozares speciālisti būtu vienoti, lai visi iestātos LFB. Arī sarunā pēc balvas saņemšanas viņa visiem kolēģiem nākamā gadā novēl lielāku vienotību – veidot un stiprināt saskarsmi starp dažādu uzņēmumu nozares speciālistiem, radīt saziņas grupas, nekautrēties prasīt palīdzību kolēģiem ikdienas darba jautājumos. Ginta pastāsta, ka viņai ir tieši šāda pieredze – pēc kādas kolēģes iniciatīvas izveidota slimnīcu farmaceitu sarakstes grupa, kura notiek dzīva sarakste, apspriešanās par akūti risināmiem jautājumiem, kolēģi ir atsaucīgi, dod cits citam noderīgus ieteikumus. Tas patiešām palīdz ikdienas darbā, atzīst Ginta un ir pārliecināta, ka šāda ikdienas profesionāļu saziņa noderētu ikvienam savā profesionālā nišā.

Ko viņa mainītu nozarē? Ginta izvēlētos, lai likumdošanas līmenī slimnīcu aptieku farmaceiti tiktu atzīti par medicīnisku, nevis atbalsta personālu, kā tas ir pašlaik. Tas dotu iespēju novērst nevienlīdzīgu atalgojumu slimnīcas aptieku farmācijas speciālistiem, salīdzinot ar slimnīcas ārstniecības personām.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*