Sākums » Birku ahrīvs: Latvijas Farmaceitu biedrība

Birku ahrīvs: Latvijas Farmaceitu biedrība

LFB aicina uz konferenci Liepājā

Latvijas Farmaceitu biedrība  (LFB) 2024. gada 19. aprīlī Liepājā aicina farmācijas speciālistus uz konferenci “Smadzeņu darbība un to ietekmējoši līdzekļi”. Konferences norises vieta:  Viesnīca “Promenade Hotel”, Vecā ostmala 40, Liepājā. Konferences dienu atklās ar LFB prezidentes Daces Ķikutes sagatavotu informāciju par aktualitātēm farmācijas nozarē un LFB darbībā. Konferences turpinājumā – farmaceitu un ārstu sagatavotas izglītojošas lekcijas par vienu no cilvēka organisma ... Lasīt tālāk »

Gada farmaceits 2023 – Jeļena Petrišina

AS “Sentor Farm aptiekas” un LFB valdes locekle Jeļena Petrišina apbalvojumu saņēmusi par iniciatīvu un iesaistīšanos kolēģu darbaudzināšanā un tālākizglītošanā, par farmaceita profesijas popularizēšanu. Jeļena uzskata, ka katram farmaceitam saņemt šo balvu ir liels gods: “Katru gadu, apsveicot kolēģus, kuri saņēma šo balvu, priecājos par viņiem un sapņoju, ka kādreiz arī es varēšu sevi saukt par gada farmaceiti. Īpaši patīkami ... Lasīt tālāk »

Piesaista ES fondu finansējumu tālākizglītībai nozares speciālistiem un jaunajiem ārstiem

Valdība 19.decembrī atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu par izglītības iespējām ārstniecības personām*, kas ļaus par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu Veselības ministrijai īstenot plašus tālākizglītības pasākumus nozarē strādājošajiem. Pasākuma mērķa grupa ir ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas, sociālā jomā strādājošie speciālisti darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros, farmaceiti, klīniskie psihologi un rezidenti īpaši atbalstāmajās specialitātēs. Plānots, ka tālākizglītības pasākumos kopumā ... Lasīt tālāk »

LFB viedoklis par Veselības ministrijas publiskoto informatīvā ziņojuma projektu par zāļu finansiālo pieejamību

Latvijas publiskajā telpā noris intensīva viedokļu apmaiņa par zāļu cenām un to pazemināšanas iespējām. Apspriežot Veselības ministrijas Informatīvā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību Latvijā projektu (tiesību aktu projekts 23-TA-3101), viedokļus pauduši gan lielo aptieku uzņēmumu asociācija (Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija), gan lieltirgotavas (Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācija), gan neatkarīgo aptieku pārstāvji (Aptieku biedrība). Arī Latvijas Farmaceitu biedrība Veselības ministrijai iesniegusi savu viedokli ... Lasīt tālāk »

Gada farmaceits 2023 – Marita Strupa

SIA “Elixir” aptiekas “Evita” vadītāja un īpašniece Marita Strupa Latvijas Farmaceitu biedrības gada balvu saņēma par mūža ieguldījumu farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā pagastā un individuālas aptiekas uzturēšanā, par veiksmīgas sadarbības izveidošanu ar citiem veselības aprūpes speciālistiem, par aptiekas tēla spodrināšanu. Kad Marita uzzinājusi, ka viņai piešķirts apbalvojums, bijis liels pārsteigums, bet tad apdomājusi, ka visu mūžu ar sirdi un dvēseli ir ... Lasīt tālāk »

Gada farmaceits 2023 – Inga Puķe

SIA “Alante” Tirgus aptiekas (Tukums) vadītājai Ingai Puķei balva piešķirta par pilsētas iedzīvotāju izglītošanu veselības atgūšanas un uzturēšanas jautājumos; par līdzdalību speciālistu tālākizglītības projektu izstrādē; par jaunās paaudzes speciālistu izglītošanu. Balva Ingai sagādājusi prieku, ļaujot izjust, ka viņu augstu novērtē profesijā. Viņa atzīst, ka apbalvošanas brīdī jutusies mazliet kā izlaidumā. Ja varētu nozarē mainīt kādu aspektu, Inga izvēlētos likvidēt aplamo ... Lasīt tālāk »

Gada farmaceits 2023 – Ginta Novika

Gada izskaņā publikācijā žurnālā Materia Medica 11/2023 un arī portālā vēlreiz sumināsim Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferencē apbalvotos Gada farmaceitus 2023. Pēc pasākuma jautājām kolēģiem, ko viņiem nozīmē šī balva, ko novēl kolēģiem nākamā gadā un ko viņi izvēlētos nozarē mainīt, ja iespējams būtu viss. SIA “Jūrmalas slimnīca” aptiekas vadītāja Ginta Novika tika apbalvota par ieguldījumu nelielas slimnīcas aptiekas darbības ... Lasīt tālāk »

LFB aicina uz semināru Rīgā

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) aicina farmaceitus un farmaceita asistentus piedalīties seminārā Rīgā 2014. gada 21.martā,  Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē (Akadēmijas laukums 1, Rīga). Effektīva komunikācija un aktīva iesaiste veselības politikas veidošanā ir viens no stūrakmeņiem farmaceita kā veselības aprūpes profesionāļa lomas stiprināšanā un attīstīšanā Latvijā. Tā kā LFB šobrīd strādā pie Farmaceitiskās aprūpes standarta izstrādes un kvalitātes kritērijiem seminārā ... Lasīt tālāk »

LFB arī turpmāk rīkos sociālās kampaņas iedzīvotāju informēšanai par zālēm

Uz iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu vērstas kampaņas ir ļoti nepieciešamas, 11.februārī vienbalsīgi lēma Latvijas Farmaceitu biedrībā (LFB) sanākušie aptieku pārstāvji, kas apsprieda sociālās kampaņas “Dubults neārstē” rezultātus. Diskusijā piedalījās LFB prezidente Kitija Blumfelde, prezidentes asistente Renāte Šukele, “BENU aptiekas-5” vadītāja Ilze Priedniece, “A Aptiekas” pārstāve Nora Krauja, “Mana aptieka” pārstāve Evita Cirmane, Ilmārs Pajuste un Zita Jēkabsone no aptieku tīkla ... Lasīt tālāk »

LFB iesaistās klīniskā farmaceita lomas nostiprināšanā veselības aprūpē

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) janvārī turpina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/051/126 “Latvijas Farmaceitu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā” īstenošanu. Šī projekta ietvaros 2014. gada 24. janvārī notika seminārs “Lēmumu pieņemšanas process un effektīva komunikācija veselības aprūpē” LFB biedriem Jelgavā. Projekta ietvaros turpinās darbs pie farmaceitiskās aprūpes standarta izstrādes. Saistībā ... Lasīt tālāk »