Sākums » Jaunākie raksti » Jūnijā varētu stāties spēkā samazinātie laboratorisko manipulāciju tarifi

Jūnijā varētu stāties spēkā samazinātie laboratorisko manipulāciju tarifi

Veselības ministrija (VM) ir pārskatījusi 25 laboratorisko manipulāciju ar lielāko finansiālo ietekmi tarifus, paredzot, ka 1.jūnijā varētu stāties spēkā šo manipulāciju samazinātie tarifi, teikts ministrijas saskaņošanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā.

VM norāda, ka atšķirībā no citiem izmeklējumiem laboratoriju gadījumā ir apgrūtināta iespēja šķirot pacientus un veidot pakalpojumu rindu. Laboratoriskie izmeklējumi ir viens no visplašāk pielietotajiem diagnostikas veidiem, kuru rezultāti ir ātri iegūstami, ļaujot ārstam savlaicīgi pieņemt lēmumu par turpmākiem izmeklējumiem un ārstēšanu.

Pēdējos gados laboratoriju sniegto pakalpojumu apjoms ik gadu pieaug un tādējādi pārsniedz līgumos noteikto finansējumu. Veidojas tā saucamās pārstrādes, kad veikto un valstij apmaksai iesniegto izmeklējumu apjoms pārsniedz līgumos plānoto un laboratorijas nesaņem samaksu par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kuru nepieciešamību noteikuši ģimenes ārsti un ārsti speciālisti.

Dati par šī gada pirmajā ceturksnī faktiski veikto darbu laboratorijas pakalpojumu nodrošināšanā liecina, ka trīs mēnešu griezumā veidojas pārstrāde 4,9 miljonu eiro apmērā. Savukārt, indikatīvi prognozējot visam 2024.gadam papildu nepieciešamo finansējumu laboratorijas pakalpojumu nodrošināšanai, kas ir 65,3 miljonu eiro apmērā, gada beigās veidotos pārstrāde 13,3 miljonu eiro apmērā.

Lai mazinātu valsts apmaksāto laboratorisko pakalpojumu pārstrādes, VM piedāvā 25 biežāko laboratorisko izmeklējumu tarifu pārskatīšanu, samazinātos tarifus iekļaujot manipulāciju sarakstā no 2024.gada 1.jūnija. Tas attiektos uz tādiem izmeklējumiem kā, piemēram, pilnas asins ainas izmeklējumiem, urīnvielas un urīnskābes izmeklējumiem, fosfora, glikohemoglobīna un citiem izmeklējumiem. Minētie tarifi 2023.gadā kopā veikti vairāk kā 7,8 miljonus reižu radot 2023.gadā 27,7 miljonu eiro finanšu ietekmi, kas ir 47,7% no 2023.gada noslēgumā pieejamā finansējuma laboratorijas pakalpojumiem.

VM norāda, ka gada izteiksmē prognozētais ietaupījums no 25 tarifu pārrēķināšanas būtu 6,9 miljoni eiro, bet tā kā šo pasākumu plānots ieviest no 1.jūnija, tad laika posmā līdz decembrim indikatīvi prognozējamais ietaupījums ir 3,9 miljonu eiro apmērā. Savukārt 2025.gadā un turpmāk ik gadu ietaupījums būtu 7,4 miljonu eiro apmērā no valsts budžeta.

Laboratorisko izmeklējumu tarifu pārskatīšana tiks turpināta sadarbībā ar asociācijām un laboratorijām. Kopumā laboratorijās lietojamo manipulāciju sarakstu veido 999 laboratoriskie izmeklējumi, kuriem katram noteikts savs tarifs atbilstoši iepriekš veiktai datu analīzei par izmeklējumu faktiskajām izmaksām.

Vienlaikus tiek turpināts darbs pie laboratoriju informāciju sistēmas pilnveidošanas, par ko informācija tiks sniegta Ministru kabinetam līdz 30.decembrim. Pilnveidojot laboratoriju informācijas sistēmu, gan nosacījumi attiecībā uz minimālo izmeklējumu apjomu pirms operācijām, gan manipulāciju sarakstā iekļauto laboratorisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi tiks iestrādāti sistēmā, skaidro VM. Tādējādi tiks nodrošināta apmaksas nosacījumu un citu algoritmu ievērošana, kā arī efektīvākas kontroles iespēja. Līdz šim to apgrūtināja tas, ka informācija par visiem izmeklējumiem nav pieejama vienuviet, kā rezultātā ne ārstam, ne laboratorijai nebija informācijas par pacientam iepriekš veiktajiem izmeklējumiem, radot nepamatoti atkārtotu izmeklējumu risku.

Savukārt, veidojot laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu moduli, tajā pakāpeniski tiks iestrādāti laboratorisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi jeb nosūtīšanas algoritmi, nodrošinot to ievērošanu un uzlabojot kontroles iespējas. Kā pirmie tiks iestrādāti apmaksas nosacījumi manipulācijām ar lielāko finansiālo ietekmi.

Tāpat pastāvīgi tiks nodrošināta laboratorijām piešķirtā finansējuma kontrole – brīdinājumi ģimenes ārstiem, tarifu izmaiņas, apmaksas nosacījumu kontrole -, lai novērstu finanšu līdzekļu deficītu.

VM vērš uzmanību, ka no šī gada 1.janvāra piešķirts papildu finansējums vairākiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, tomēr joprojām pastāv daudzas nenosegtās vajadzības, ko ministrija vērtēs pie prioritāro pasākumu pieteikumu iesniegšanas turpmākajos gados. Kā viena no aktuālākajām vajadzībām ir paplašināt laboratoriskos izmeklējumus ar nātrijurētiskā peptīda izmeklējumu.

Nātrijurētisko peptīdu noteikšana ir viena no pamatmetodēm sirds mazspējas diagnostikā, kā arī ļauj sekot sirds mazspējas gaitai un ārstēšanas efektivitātei. Nātrijurētisko peptīdu noteikšana, tai skaitā, ambulatora, ļauj gan savlaicīgi diagnosticēt sirds mazspēju, gan novērtēt sirds mazspējas terapijas efektivitāti, kā arī uzraudzīt slimības gaitu, novēršot atkārtotu sirds mazspējas dekompensāciju un hospitalizāciju, kā arī darbspēju zudumu, invaliditātes iestāšanos vai priekšlaicīgu nāvi.

Lai segtu izdevumus laboratorijas pakalpojumu nodrošināšanai, kas pārsniedz līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu, un nodrošinātu nātrijurētisko peptīdu noteikšanas izmeklējumu veikšanu, tiks sagatavots un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora 2024.gadā ne vairāk kā 10 970 727 eiro, 2025.gadā un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 10 988 702 eiro apmērā.

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*