Sākums » Farmācija » LFB aicina biedrus uz biedrības 12. kongresu
LFB aicina biedrus uz biedrības 12. kongresu

LFB aicina biedrus uz biedrības 12. kongresu

Saskaņā ar Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes lēmumu, 2017. gada 11. novembrī tiek sasaukts LFB 12. kongress. Kongress notiks Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Pamatojoties uz LFB Statūtu 6.3. punktu, biedrības augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir kongress. Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi četros gados, nosakot tā formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka kongresa pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību.

LFB valde lēmusi 12. kongresu sasaukt kā pārstāvju sapulciValde nolēma arī, ka pārstāvjus (delegātus) LFB kongresam izvirza (ievēl), organizējot LFB biedru sapulces darba kolektīvos vai uzņēmumos, kuros strādā LFB biedri (tikai pamatdarba vietā). Tāpēc LFB aicina līdz 29. septembrim organizēt darba vietās vai uzņēmumos LFB biedru sapulci un izvirzīt (ievēlēt) pārstāvjus (delegātus) LFB 12. kongresam!

Aizpildītus un parakstītus sapulces protokolus jānosūta LFB līdz 2017. gada 11. oktobrim.

LFB atgādina, ka darba kolektīva izvirzītie pārstāvji (delegāti) pārstāvēs visus sapulces protokolā norādītos uzņēmumā strādājošos LFB biedrus, kuri tos izvirzīja (ievēlēja), bet atbilstoši LFB Statūtu 6.5. punktam, katram pārstāvim kongresā ir viena balss.

Sīkāka informācija par pārstāvniecības normām un delegātu izvirzīšanas kārtību atrodama šeit: https://farmaceitubiedriba.lv/lv/par-latvijas-farmaceitu-biedribas-12-kongresa-sasauksanu

Izvirzītie kongresa pārstāvji (delegāti) līdz 26. oktobrim saņems oficiālu ielūgumu.

LFB arī aicina izvirzīt kandidātus prezidenta amatam, valdei, Revīzijas komisijai un Ētikas komisijai, kā arī – iesniegt priekšlikumus grozījumiem LFB statūtos un Ētikas kodeksā.

LFB atgādina, ka atbilstoši LFB Statūtu 6.21.1 punktam LFB prezidenta kandidāti jāizvirza ne mazāk kā 30 dienas pirms kongresa, vismaz diviem biedriem rakstiski iesniedzot pieteikumu LFB valdei. Iesniegumam jāpievieno pretendenta rakstiska piekrišana un jāatsūta LFB līdz 11. oktobrim. Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.4. punktu, par prezidentu var ievēlēt kandidātu, ja viņš ir biedrs ne mazāk kā piecus gadus, tam nav bijuši Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumi un kurš ir piedalījies biedrības darbā – vēlētā amatā, struktūrvienību aktivitātēs, darba grupās, projektos ne mazāk kā divus gadus.

Kandidātu izvirzīšanai citiem LFB vadības amatiem (valdei, Revīzijas komisijai, Ētikas komisijai) termiņš nav noteikts, tomēr, lai varētu apkopot jau daļu no izvirzītajiem kandidātiem, LFB aicina priekšlikumus sūtīt LFB līdz 17. oktobrim. Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.5. punktu par valdes, Revīzijas komisijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekli var ievēlēt kandidātu, kas ir biedrs ne mazāk kā vienu gadu un kuram pēdējo trīs gadu laikā nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa  pārkāpumi.

Informatīva vēstule par LFB 12. kongresa organizēšanu tiek nosūtīta visiem LFB biedriem, kuri strādā, uz viņu darba vietām un personīgi uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu. LFB biedri, kuri pašlaik nestrādā, saņem informāciju pa pastu vai uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

Ja neesat saņēmis LFB vēstuli savā personīgajā e-pastā (ja tāds ir norādīts Jūsu profilā LFB vietnes slēgtajā sadaļā) un Jūsu darba vieta neinformē Jūs par iespēju piedalīties pašam vai deleģēt kādu savu kolēģi LFB 12. kongresā, biedrība aicina sazināties ar LFB biroju, rakstot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv vai pa tālruni: 67280522.

“Atcerēsimies, ka Latvijas Farmaceitu biedrība esam mēs paši! Tikai no mums pašiem ir un būs atkarīga gan mūsu profesiju nākotne, gan notikumu gaita un lēmumi, kas to ietekmē. Biedrība nav “lojalitātes karte”, kas dod kaut kādas atlaides vai bonusus. Tā sniedz iespēju paust savu viedokli, attieksmi un redzējumu, pašiem kaut ko veidot un mēģināt mainīt vai vismaz atbalstīt tos, kas dara, jo viņi dara to visu farmaceitu un farmaceita asistentu labā. Mums nav citu iespēju tikt pamanītiem, sadzirdētiem un, iespējams, arī kaut kad – saprastiem. Uz tikšanos kongresā!” pauž LFB prezidente Kitija Blumfelde.

Darba kārtības projekts, pieteikumu veidlapas un sīkāka informācija pieejama šeit: https://farmaceitubiedriba.lv/lv/par-latvijas-farmaceitu-biedribas-12-kongresa-sasauksanu

 

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.