Sākums » Farmācija » LFB aicina izstrādāt valstiska mēroga stratēģiju psihoaktīvo vielu izplatīšanas ierobežošanai
LFB aicina izstrādāt valstiska mēroga stratēģiju psihoaktīvo vielu izplatīšanas ierobežošanai

LFB aicina izstrādāt valstiska mēroga stratēģiju psihoaktīvo vielu izplatīšanas ierobežošanai

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) iestājas pret jebkādiem centieniem jaunās un sintētiskās psihoaktīvās vielas saturošus produktus pielīdzināt zālēm, ierobežojot to izplatīšanu tikai aptiekās, un aicina atbildīgās institūcijas izstrādāt valstiska mēroga stratēģiju šīs problēmas risināšanai, kas ietver precīzu un efektīvu komunikāciju, normatīvo aktu izstrādi un koordinētu šīs jomas uzraudzību.

Lai arī “legālo narkotiku” sastāvā esošās vielas ir farmakoloģiski aktīvi savienojumi, proti, ietekmē cilvēka fizioloģiskos procesus un izraisa farmakoloģisku iedarbību, tās netiek lietotas ārstniecībā, tādēļ nav pielīdzināmas zāļu statusam.

Sabiedriskās un veselības aprūpes speciālistu diskusijās ir izskanējuši dažādi viedokļi, kā ierobežot “legālo narkotiku” izplatīšanu, tai skaitā arī, ka augu maisījumu un psihoaktīvās vielas potenciāli saturošu produktu izplatīšana pieļaujama tikai aptiekās. LFB iestājas pret šādu viedokli un uzskata, ka nepieciešama elastīga un efektīva šādu produktu uzraudzības sistēma, kā arī plaša un vispusīga sabiedrības informēšana par šādiem produktiem un to radīto risku.

LFB uzskata, ka nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos, lai noteiktu nopietnus ierobežojumus un sarežģījumus psihoaktīvās vielas saturošu produktu izgatavošanai, iegādei, glabāšanai, pārvadāšanai, pārfasēšanai vai izplatīšanai. Psihoaktīvās vielas potenciāli saturošu produktu importētājiem un/vai izplatītājiem ir pārliecinoši jāpierāda šo produktu drošība un nekaitīgums.

Tā kā mūsdienās psihoaktīvo vielu sintēze ir pietiekami efektīva, lai varētu ātri modificēt psihoaktīvās sastāvdaļas struktūru, ierindojot šos savienojumus narkotisko un psihotropo vielu sarakstā neiekļauto vielu vidū, nepieciešama efektīva un ātra uzraudzības sistēma, kas ļautu ātri pieņemt lēmumu par jaunu identificētu riska savienojumu statusu un izplatīšanas nosacījumiem.

Taču galvenā vērība ir jāpievērš profilaktiskiem pasākumiem, proti, sabiedrības locekļu, īpaši pusaudžu, jauniešu un viņu vecāku, izglītošanai un apmācīšanai par “legālo narkotiku” radīto risku un apdraudējumu.

LFB sekcija – Latvijas Farmācijas studentu asociācija – jau 2011. gadā iesaistījās starptautiskā farmācijas studentu projektā Quatrino, kura mērķis bija jauniešu informēšana par jauno psihoaktīvo vielu radīto kaitējumu. Studentu veiktajās aptaujās noskaidrots, ka biežākie šo vielu lietošanas iemesli Latvijas jauniešiem 13 līdz 18 gadu vecumā ir draugu pamudinājums, nonākšana lietotāju kompānijā, vēlme kļūt par savējo un izjust nebijušas sajūtas.

Tomēr šī projekta ietvaros arī konstatēts, ka pēc 2008. gadā veiktās plašās informatīvās kampaņas masu medijos par “spaisa” lietošanas kaitīgumu un iespējām to iegādāties publiski pieejamās tirdzniecības vietās strauji pieaudzis tā lietotāju skaits ar visām no tā izrietošajām sekām – hospitalizāciju, letāliem gadījumiem u.c.

Tāpēc ļoti būtiska ir valstiska mēroga stratēģija šīs problēmas risināšanai, paredzot gan ļoti precīzus un efektīvus komunikācijas pasākumus, gan attiecīgu normatīvo aktu izstrādi un koordinētu šīs jomas kontroli.

 

www.farmacija-mic.lv

 

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*