Sākums » Farmācija » LFB uzsāk sociālo kampaņu tīrai videi
LFB uzsāk sociālo kampaņu tīrai videi

LFB uzsāk sociālo kampaņu tīrai videi

plakats_vides_galaNo 2014. gada 20. oktobra līdz 16. novembrim Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un aptuveni 700 Latvijas aptieku atbalstu, kas ir gandrīz 90% no visām aptiekām, realizē sociālo kampaņu, kas veltīta pareizas zāļu utilizācijas jautājumam – “Nodod nederīgās zāles aptiekā!”.

Sadarbībā ar biedrību “Veselības projekti Latvijai” LFB pieteica dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda projektā “Sabiedrības izglītošanas kampaņa par videi draudzīgu neizlietoto zāļu utilizāciju” konkursam “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana” un ieguva papildu finansējumu kampaņas īstenošanai.

Sociālās kampaņas mērķi:

– izglītot Latvijas iedzīvotājus par pareizu nederīgo, derīguma termiņu pārsnie­gušo un neizlietoto zāļu utilizāciju un nepareizas rīcības nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi;

– veicināt atbildīgu un videi draudzīgu nederīgo, derīguma termiņu pārsniegušo un neizlietoto zāļu savākšanas praksi;

– turpināt stiprināt sabiedrībā farmaceita konsultanta lomu.

Plānotās kampaņas aktivitātes:

– visu kampaņas laiku projektā iesaistītās aptiekās redzamā un šim nolūkam paredzētā vietā jāizvieto A1 formāta plakāti;

– aptiekām tiks piegādātas arī kampaņas informatīvās A6 formāta lapiņas un maisiņi, kas paredzēti nederīgo, derīguma termiņu pārsniegušo un neizlietoto zāļu nodošanai;

– 20.10. – 02.11.2014. 150 sabiedriskā transporta pieturvietās tiks izvietoti plakāti par sociālo kampaņu;

– tiks veidotas speciālas EKO ziņas, ko varēs dzirdēt divas nedēļas radio. 27.10. – 09.11. 2014. reizi dienā “Skonto radio” (latviešu valodā) un “Hiti Rosii” (krievu valodā);

– aktīvi tiks publicēta informācija sociālos portālos – Facebook, Twitter, LFB mājaslapas nodaļā projekti→sociālās kampaņas→nodod zāles aptiekā!, kas tiks izveidota speciāli kampaņai.

uzlimeŠī gada sociālā kampaņa balstīta uz 2014. gada aprīlī biedrības “Veselības projekti Latvijai” veiktā pētījuma, kurā piedalījās 482 respondenti. No tiem tikai 10,1% nodod nederīgās zāles aptiekā. Nepareizas rīcības iemesls ir bijis informācijas trūkums – 60,4% respondentu nezināja, ka neizlietotās zāles jānes uz aptieku, bet 8,3% gadījumos trūka informācijas, tieši kurā aptiekā iespējams neizlietotās zāles nodot. Iegūtie dati parāda, ka pareizi neizlietotās zāles utilizē ļoti maz iedzīvotāju. Šai pētījumā izdarīti secinājumi, ka būtiski izveidot vienotu rīcībpolitiku, kas paredzētu izveidot neizlietoto un nederīgo zāļu savākšanas un utilizēšanas noteikumus, kā arī rast nepieciešamo finansējumu šo noteikumu izpildes nodrošināšanai.

Ņemot vērā ārvalstu pieredzi, ir būtiski veikt kampaņu, iesaistot aptiekas, lai informētu Latvijas iedzīvotājus par pareizu neizlietoto zāļu utilizēšanu.

Nederīgās zāles ir bīstami atkritumi, kuru neatbilstoša glabāšana un utilizācija var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi. Neizlietoto zāļu glabāšana mājsaimniecībā var kļūt par vienu no bērnu saindēšanās vai vecu cilvēku nepareizas zāļu lietošanas riska faktoriem. Nepareizi izmestās zāles rada potenciālu risku videi – ūdens un augsnes ķīmisku piesārņojumu, antibiotiku rezistences, dzīvnieku un augu hormonālo pārmaiņu un mutāciju veidošanos.

LFB kampanas lapinasLFB aicina visus speciālistus būt aktīviem, iesaistīties iedzīvotāju informēšanā un veicināt projekta izpildi. Aicinām spodrināt farmācijas speciālista tēlu, izrādot interesi par projektu, parādīt savas zināšanas un būt konsultantiem veselības un vides aizsardzības jautājumos.

Pēc projekta LFB lūdz aptiekas nosūtīt informāciju par savākto nederīgo zāļu daudzumu un izmaksām bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Ja nododat bīstamos atkritumus retāk kā vienu reizi mēnesī, lūdzam iesniegt datus par iepriekšējo periodu. Šie dati nepieciešami, lai diskusijā ar valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem varētu konstruktīvi runāt par finansiālo atbalstu aptiekām un nederīgo zāļu savākšanas finansēšanas modeļiem Latvijā.

Šīs sociālās kampaņas aktivitātes neprasa lielu piepūli no jums, bet rada ļoti pozitīvu un atgriezenisku saiti ar aptiekas klientiem un sniedz ieguldījumu farmaceita profesijas tēla uzlabošanā. Ceram uz jūsu atsaucību!

Seko kampaņai arī:
www.facebook.com/nododzales

twitter.com/nodod_zales

Aptieku saraksts, kas pieņem nederīgās zāles:

www.farmaceitubiedriba.lv/lv/nodod-zales

Vairāk par nederīgo medikamentu utilizāciju uzzini šeit: Jautajumi par medikamentu utilizaciju

Latvijas Farmaceitu biedrība

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*