Šī gada 30. oktobrī Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) notika tikšanās ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SIFFA) un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociāciju Latvijā (BRAL), lai pārrunātu jauna regulējuma ieviešanu veselības tehnoloģiju jomā.

No 2025. gada 12. janvāra būs spēkā jauns regulējums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2021/ 2282 par veselības tehnoloģiju novērtēšanu.

Sanāksmē ZVA informēja par tās iesaisti Regulas ieviešanas procesos, lai Eiropā varētu tikt veikta kopīga veselības tehnoloģiju klīniska novērtēšana un zinātniskas konsultācijas, jaunu tehnoloģiju apzināšana, metodisku un procedūru norādījumu, kā arī Regulas ieviešanas dokumentu izstrāde.

ZVA arī informēja par šī brīža situāciju un tuvākajiem veicamajiem darbiem saistībā ar Regulas ieviešanu, kas notiek atbilstoši Eiropas komisijas (EK) iepriekš apstiprinātajam plānam un Regulā noteiktajiem uzdevumiem.

Galvenie sanāksmē apspriestie jautājumi bija:

  • Regulas ieviešana;
  • veselības tehnoloģiju izvērtējums ES līmenī un nacionālās vajadzības;
  • valstu nacionālās īpatnības;
  • ZVA kapacitāte;
  • sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – ražotājiem, ārstu profesionālajām organizācijām un pacientu organizācijām.

Sanāksmē pieaicinātā konsultāciju firma “Charles River Associate” raksturoja Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas (EFPIA) veselības aprūpes tehnoloģiju projektu un tā ieguvumus.

Visas sanāksmē pārstāvētās puses saskata līdzīgus izaicinājumu un iespējas jaunu zāļu vai jaunu indikāciju kopējā klīniskā novērtējumā, tomēr ir jāņem vērā lielā veselības aprūpes sistēmu daudzveidība ES dalībvalstīs, kas bieži vien prasa atšķirīgus risinājumus.

Šādas regulāras informācijas un viedokļu apmaiņas par Regulas ieviešanas gaitu un izstrādātajiem metodoloģiskajiem un ieviešanas dokumentiem ar farmācijas nozari rīkotas arī iepriekš un ir paredzētas arī turpmāk.

Plašāka informācija par Regulu ir pieejama EK tīmekļvietnē (angļu valodā).

Avots: LETA