Sākums » Jaunākie raksti » Valdība atbalsta pasākumu plānu zāļu cenu mazināšanai

Valdība atbalsta pasākumu plānu zāļu cenu mazināšanai

Ministru kabinets 16.janvārī iepazinās un atbalstīja Informatīvo ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību, kurā sniegti priekšlikumi, kas uzlabos zāļu pieejamību, četros virzienos: zāļu cenas veidošanas jomā, zāļu cenu kompensācijas jomā, zāļu vienlīdzīgas pieejamības un informācijas jomā un farmaceitiskās aprūpes jomā.

Jau šā gada laikā Veselības ministrija īstenos pasākumus, lai Latvijas iedzīvotājiem samazinātu izdevumus par medikamentiem. Rosinātās pārmaiņas vērstas uz to, lai īsā termiņā sasniegtu rezultātus un iedzīvotājiem izdevumi par recepšu zālēm samazinātos par apmēram 15 – 20%, savukārt visiem kompensējamajiem medikamentiem kompensācija būs vismaz 75% apjomā, ka arī jauni medikamenti un jaunas diagnozes tiks iekļautas kompensējamo medikamentu sarakstā, tādējādi palielinot medikamentu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuriem medikamenti efektīvai ārstēšanai vai dzīves kvalitātes nodrošināšanai netika kompensēti.

Kā uzsver veselības ministrs Hosams Abu Meri – medikamentiem, un to laicīgai un pareizai lietošanai, ir būtiska nozīme cilvēku veselības rezultātu uzlabošanā, tādēļ zāļu pieejamības uzlabošana ir viena no viņa prioritātēm veselības aprūpes pilnveidošanā: “Esmu gandarīts, ka koalīcijas partneri atbalsta kompleksu pieeju zāļu pieejamības uzlabošanai visas Latvijas sabiedrības interesēs. Gribu pateikties valdības kolēģiem par izpratni un atbalstu – domāju, ka šo var saukt par vēsturisku notikumu, tas būs nopietns pavērsies farmācijas tirgus pilnveidošanā Latvijā. Ar nozares pārstāvjiem mums vēl būs daudz diskusiju un vēl liels darbs paveicams, bet “ceļa karte” ir iezīmēta.”

Ir vairāki apstākļi, kādēļ Latvijā zāļu cenas šobrīd ir augstākas nekā kaimiņvalstīs, piemēram, kompensējamām un nekompensējamām zālēm tiek piemēroti atšķirīgi lieltirgotavu un aptieku uzcenojumi, nekompensējamām zālēm tie ir augstāki, t.sk. salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju; Latvijā, ir arī nedaudz augstāka PVN likme zālēm; valsts piešķirtais finansējums zāļu kompensācijai arī ir zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Visi augstākminētie iemesli veicina lielākus pacientu personīgos maksājumus, kā rezultātā Latvijas iedzīvotājiem ir grūtības iegādāties visus nepieciešamos medikamentus.

Lai novērstu minēto situāciju, Veselības ministrija piedāvā šādus priekšlikumus zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem:

1) zāļu cenu veidošanas jomā līdz 2024.gada 1.jūlijam Veselības ministrijai izstrādās nepieciešamo normatīvo aktu projektus, nosakot ka:

• visām recepšu zālēm tiek izstrādāts jauns vienots uzcenojumu veidošanās modelis, samazinot zāļu gala cenu pacientiem un mazinot aptieku atkarību no lieltirgotavām,

• Latvijas zāļu reģistrā iekļauto recepšu zāļu cena nepārsniegs šo zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā;

2) zāļu cenu kompensācijas jomā:

• līdz 2024.gada 1.aprīlim Nacionālajam veselības dienests pārskatīs kompensējamo zāļu sarakstu 2024.gadam piešķirtā finansējuma ietvarā, t.sk. kompensējamo zāļu izrakstīšanas (t.sk. individuālās kompensēšanas) nosacījumus, paplašinot speciālistu un ģimenes ārstu pilnvaras,

• līdz 2024.gada 1.jūlijam Veselības ministrija izstrādās grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka kompensējamām zālēm 50% kompensācijas apmērs tiek palielināts uz 75%;

3) zāļu vienlīdzīgas pieejamības un informācijas jomā:

• līdz 2025.gada 1.janvārim Veselības ministrija izstrādās ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus, nosakot, ka: aptiekas ar tirgus daļu >10% veidos un uzturēs sistēmu, lai sabiedrībai interneta vidē būtu pieejami zāļu krājumi aptiekā,

• tiks uzlabota informācijas apmaiņa par aktuālajām zāļu piegādēm, piegāžu pārtraukumiem;

4) farmaceitiskās aprūpes attīstības jomā līdz 2024.gada 1.jūlijam izvērtēs iespēju stiprināt farmaceita lomu primārajā veselības aprūpē, ieviešot jaunus farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu veselības aprūpes speciālistu resursus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā.

Izstrādājot šo informatīvo ziņojumu, Veselības ministrija tikās ar nozares pārstāvjiem – Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociāciju, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociāciju, Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociāciju, Aptieku biedrību, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Ārstu biedrību. Tāpat, izstrādājot priekšlikumus zāļu cenu mazināšanai, tika iesaistītas pacientu organizācijas.

Zāles ir viens no mūsdienu veselības aprūpes stūrakmeņiem, jo tās nodrošina mērķtiecīgu, efektīvu un bieži vien dzīvību glābjošu ārstēšanu. Zāles var ievērojami uzlabot cilvēku veselības rezultātus un vispārējo dzīves kvalitāti. 2022.gadā 705 443 iedzīvotāju (unikālo personu) saņēma 6 469 362 recepšu. Valsts ieguldīja 227 833 170 eiro kompensējamo zāļu apmaksā. Iedzīvotāju tēriņus par recepšu zālēm, kas nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, veido 255,81 milj. eiro bez PVN.

Avots: VM

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*