Sākums » Jaunākie raksti » Zinātnisko pētījumu veikšanai biomedicīnas un viedo materiālu jomā novirza 12 miljonus eiro
Zinātnisko pētījumu veikšanai biomedicīnas un viedo materiālu jomā novirza 12 miljonus eiro

Zinātnisko pētījumu veikšanai biomedicīnas un viedo materiālu jomā novirza 12 miljonus eiro

26. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”, kuras ietvaros laikā no 2022. līdz 2024. gadam paredzēts novirzīt līdz 12 miljoniem eiro pētījumu īstenošanai, kas atbilst industrijas pieprasījumam, sniedz ieguldījumu sabiedrībai būtisku izaicinājumu risināšanā, kā arī atbilst konkrētam, definētam ilgtermiņa tehnoloģiju attīstības uzdevumam.

Programmas ietvaros pētījumus paredzēts atbalstīt divās Latvijā apstiprinātās Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās: “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: “Atbalsta paplašināšana pētniecībai un inovācijām ir viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Papildu Eiropas Savienības fondu līdzekļu finansējumam, ko tuvākajos gados novirzīsim uzņēmumiem pētniecības un inovāciju projektu īstenošanai, esam raduši iespēju nodrošināt arī ievērojamu valsts budžeta finansējumu zinātnes projektu īstenošanai Latvijas pētniecības organizācijās. Ņemot vērā, ka augstvērtīgi pētījumu rezultāti biomedicīnas un viedo materiālu jomā sasniedzami garākā laika periodā, vēlamies, lai šī Programma kļūst par avotu ilgtermiņa komerciālas ievirzes pētījumu finansēšanai un papildus ieguldījumu pētniecības un attīstības jomas finansēšanai. Šie pētījumi un to ietvaros radītās zināšanas var sniegt ne tikai ieguldījumu cilvēkkapitāla attīstībā un  Latvijas uzņēmumu inovāciju spēju paaugstināšanā, bet arī palīdzēs sasniegt valstī noteiktos mērķus pētniecības un attīstības jomā.”

Programmas mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbilstoši industrijas pieprasījumam augstākminētajās RIS3 jomās, kā arī izvirzīti specifiski uzdevumi:

  • RIS3 jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” –  terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu un jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus;
  • RIS3 jomā “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” – viedu optikas un materiālu, mikrofluīdikas, mikroelektronikas un sensoru, robotikas un nākotnes lietu interneta risinājumu attīstīšana.

Ar apstiprināto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”” detalizētāk iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*