Sākums » Jaunākie raksti » Apstiprina kārtību kompensāciju piešķiršanai par blaknēm no vakcīnām pret Covid-19

Apstiprina kārtību kompensāciju piešķiršanai par blaknēm no vakcīnām pret Covid-19

Valdība otrdien, 3. maijā, apstiprināja kārtību kompensācijas piešķiršanai gadījumos, kad vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību rezultātā cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Veselības ministrija skaidro, ka ar smagu kaitējumu definēti paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes būtisku ierobežojumu vai to zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

Savukārt vidēji smagi kaitējumi ir ilgstoši veselības traucējumi, kas ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Latvijā ir pieejamas piecas lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “Nuvaxovid”, “AstraZeneca” un “Johnson&Johnson”. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā.

Kopš marta vakcinēšanās pret Covid-19 Latvijā faktiski ir apstājusies, piemēram, pagājušajā nedēļā kopumā vakcīnas saņēmuši vien nepilni 2000 cilvēku. Salīdzinoši visaugstākais vakcinēšanās temps Latvijā tika sasniegts 2021.gada maija beigās, kad vienas nedēļas laikā tika vakcinēti pat 117 000 cilvēku. Nākamais uzrāviens tika sasniegts 2021.gada oktobra vidū, vairākās nozarēs ieviešot obligātās vakcinēšanās prasību, kad raženākajā nedēļā tika vakcinēti ap 89 000 cilvēku.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,057 miljoni cilvēku jeb ap 56,2% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 1,017 miljoni iedzīvotāju, bet vēl ap 287 000 cilvēku ir saņēmuši “Johnson&Johnson” potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,3 miljonus jeb 69,3% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un “Johnson&Johnson” vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas sasniedzis aptuveni 1,344 miljonus cilvēku. Savukārt revakcināciju līdz šim Latvijā veikuši ap 524 000 cilvēku jeb 27,8% iedzīvotāju.

Paredzēts, ka lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra (ZVA), kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcināciju veikuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta zāļu jeb vakcīnu lietošanas instrukcijā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, iedzīvotājiem būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

Vienlaikus grozījumi neparedz kompensēt kaitējumu pēc vakcīnas pret Covid-19, ja pacienta kaitējums veselībai vai dzīvībai nav tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību. Piemēram, ja persona apgalvo, ka tās izraisītais ceļu satiksmes negadījums ir radies personas ģībšanas dēļ, un šī ģībšanas epizode ir Covid-19 vakcīnas blakusparādības izraisīta, tad ir jāņem vērā, ka nav iespējams minēto situāciju pierādīt un tiešā veidā to nebūs iespējams saistīt ar iespējamo vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību.

VM skaidro, ka cēloņsakarības staro vakcīnu un vakcīnas izraisītu blakusparādību izvērtējums pats par sevi nerada tiesiskas sekas, analoģiski kā dažādu institūciju veikti zāļu vai medicīnisko ierīču dažāda veida pētījumi un analīze. Proti izvērtējums tiks izmantots, lai ZVA jaunizveidotā nodaļa kopā ar citiem ekspertiem no ārstniecības iestādēm varētu noskaidrot, vai blakusparādībai ir cēloņsakarība ar cilvēka veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu. Līdz ar to aģentūras izvērtējums par ziņotās blakusparādības cēloņsakarības ticamību vai iespējamību ir kā neatkarīgas institūcijas zinātniski profesionāls vērtējums.

Paredzēts, ka maksimālā summa, kas izmaksājama, ja Covid-19 vakcīnu dēļ nodarīts vai radīts kaitējums veselībai vai dzīvībai, būs ne vairāk kā 142 290 eiro.

Līdz šim Latvijā kompensācijas piešķiršanas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda.

Covid-19 vakcīnas apstiprināto blakusparādību rezultātā radīto kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

www.farmacija-mic.lv

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*