Eiropas Komisija, Eiropas zāļu aģentūras un Eiropas Zāļu aģentūra ir apstiprinājušas Eiropas Savienības kritiski svarīgo zāļu sarakstu.

Sarakstā iekļautas vairāk nekā 200 zāļu aktīvās vielas, kuru piegāžu nepārtrauktība ir ES prioritāte.

Šis saraksts ir būtisks rīks, lai nodrošinātu zāļu piegāžu stabilitāti un identificētu zāles, kuru piegāžu ķēžu stiprināšana ir īpaši svarīga, tai skaitā dažādājot piegādes ķēdes.

Saraksts ļauj identificēt zāles, kuru pieejamība ir īpaši svarīga stabilai veselības aprūpes sistēmu funkcionēšanai.

Zāļu valsts aģentūra informē, ka pašlaik Latvijā ir pieejams pietiekams sarakstā iekļauto zāļu apjoms un šo zāļu piegādes un loģistikas ķēdes nav traucētas. Pacienti var iegādāties viņiem nepieciešamās zāles, un ārsti var turpināt tās izrakstīt. Zāļu iekļaušana šajā sarakstā nenozīmē, ka drīzumā iespējams to piegādes pārtraukums, bet sarakstā iekļauto zāļu pieejamību atbildīgās iestādes pastiprināti uzraudzīs, lai nodrošinātu, ka tās ir pieejamas pacientiem.

Zāles uzskatāmas par kritiski svarīgām, ja tās tiek lietotas smagu slimību ārstēšanā un tās nevar vienkārši aizstāt ar citām zālēm. Minētajā sarakstā tiek iekļautas zāles, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, ja tās ir kritiski svarīgas vairāk nekā trešdaļā ES/EEZ valstu. Sarakstā ir iekļautas arī vakcīnas un zāles reto slimību ārstēšanai.

Zāļu kritisko svarīgumu izvērtēja ES dalībvalstis un Eiropas Zāļu aģentūra. Saraksts turpmāk tiks paplašināts un atjaunināts vienu reizi gadā.

Zāļu pieejamības nodrošināšanai ir nepieciešama saskaņota rīcība ES līmenī, tikai ar nacionāla līmeņa pasākumiem to nevar atrisināt. Piemēram, pērn ES ieviests solidaritātes mehānisms, kas ļauj dalībvalstīm dalīties ar kritiski svarīgām zālēm, izstrādāti ieteikumi rīcībai, lai šogad nodrošinātu antibiotiku pieejamību un veiktas citas aktivitātes.

Zāļu piegāžu nodrošināšana visā ES un izvairīšanās no piegāžu pārtraukumiem uzsvērta kā viena no galvenajām prioritātēm ES Eiropas farmācijas stratēģijā, Eiropas Padomes secinājumos, Eiropas Parlamenta rezolūcijās un farmācijas nozares tiesību aktu priekšlikumos.

Zāļu valsts aģentūra sadarbojas ar Eiropas institūcijām, lai jau preventīvi novērstu zāļu piegādes pārtraukumus un nekavējoties mazinātu to ietekmi.

Avots: ZVA