Sākums » Farmācija » Gada nogalē LFB valde akcentē uzdevumus jaunajam gadam

Gada nogalē LFB valde akcentē uzdevumus jaunajam gadam

Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) 2013. gada noslēguma valdes sēdē klātesošie diskutēja par 2014. gada LFB konferenču tēmām un citiem šajā gadā aktuāliem notikumiem.

Valde turpināja diskusiju par farmaceitu un farmaceita asistentu apmācību darbam e-veselības sistēmā. Farmaceitu vidū ir bažas, ka pieslēdzoties e-veselības sistēmai caur portālu www.latvija.lv, nebūs iespējas tajā darboties ilgstoši, jo sistēma automātiski atslēgsies pēc noteikta laika sprīža. Kā informēja LFB prezidente Kitija Blumfelde sarunas par šo vēl turpināsies Kā viena no iespējām minēta, ka tās aptiekas, kurām nav datorizētas kases sistēmas, varētu apgādāt ar identifikācijas jeb ID karšu lasītājiem, kas nodrošinātu iespēju sistēmā strādāt nepārtraukti, kamēr ID karte ir ievietota karšu lasītājā. LFB vēl izskata iespēju par Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra sasaisti ar ID kartēm.

K.Blumfelde valdes sēdē informēja arī par Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) organizēto diskusiju par Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas (ZIKS) trūkumiem. LĀB nolēmusi šo jautājumu nelikt malā un pieprasa Veselības ministrijai (VM) risināt sistēmas problēmas. LFB šajā diskusijā akcentēja aptieku problēmas – references medikamentu trūkumu un to biežo maiņu uz jaunu preparātu, kā arī sabiedrībai saprotamas informācijas nepietiekamību, ar ko savā darbā regulāri nākas sastapties farmaceitiem, skaidrojot references sistēmu.

Kā savu pozīciju šajā jomā LFB paudusi uzskatu, ka kompensējamo zāļu izsniegšanu pacientam draudzīgāku varētu vērst tas, ja references zāļu vietā farmaceits drīkstētu piedāvāt arī adekvātu analogu. Ārsti atbalsta viedokli, ka obligāta prasība varētu būt references medikamenta piedāvāšana pacientam, paturot tiesības viņam saņemt arī citu, piemaksājot tikai starpību.

LĀB gatavos vēstuli ar priekšlikumiem sistēmas uzlabošanai un LFB gatava to atbalstīt. Kā valdes locekļiem skaidroja K.Blumfelde, LFB jau vairākkārt rakstījusi vēstules VM par šiem jautājumiem, taču pagaidām pozitīvas izmaiņas nav panāktas. K.Blumfelde izteica cerību, ka LĀB spēcīgais lobijs palīdzēs sasniegt vairāk šai jomā.

Valde runāja arī par Sabiedrības veselības pamatnostādņu aktualizēšanu. Jaunais VM Farmācijas departamenta (FD) direktors Jānis Zvejnieks esot paudis atbalstu tam, ka šajā dokumentā jāiekļauj farmaceitu vajadzības. Pamatnostādnēs tapusi jauna nodaļa – Farmācija. Pateicoties vairākkārtīgām sarunām ar VM, kā arī LFB līdzdalībai dažādās VM darba grupās, kurās biedrība ir akcentējusi attiecīgā jautājuma aktualitāti, beidzot Sabiedrības veselības pamatnostādnēs un arī Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.g.izstrādes darba grupas noslēguma dokumentā ir iekļauts redzējums par klīniskā farmaceita vietu veselības aprūpes sistēmā. Šobrīd valdei dots laiks iepazīties ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs paustajām idejām, lai pēc tam iesniegtu savus komentārus un priekšlikumus, un LFB sagatavotu FD iesūtāmu kopsavilkumu.

Inga Gūtmane, kas ir LFB izvirzīta pārstāve Latvijas Veterinārārstu biedrības Veterināro zāļu izplatīšanas sertifikācijas komisijā, informēja kolēģus par nosacījumiem šī sertifikāta iegūšanai. Farmaceitiem, kas nodarbojas ar veterināro zāļu izplatīšanu, obligāti jāsniedz par sevi informācija Veterinārārstu biedrībai. Sertfikāta derīguma termiņa pagarināšanai būs nepieciešams iziet atkārtotu apmācību. Arī šajā jomā farmaceitiem nepieciešama mūžizglītošanās. Ar kārtību, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, var iepazīties šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=258271.

Vēl valdes sēdē tika diskutēts par problēmām, kas skar zāļu blakusparādību monitoringu. Tika spriests par veidiem, kā motivēt farmaceitus ziņot Zāļu valsts aģentūrai par zāļu blaknēm. Kā skaidroja vairāki klātesošie kolēģi, farmaceiti (un arī ārsti) baidās ziņot par zāļu blakusparādībām tāpēc, ka saņem draudus vai nosodījumu no zāļu ražotāja puses, jo informācija par katru konkrēto gadījumu tiek nodota attiecīgai farmaceitiskai firmai.

K.Blumfelde informēja par to, ka top jauna LFB interneta mājaslapa ērtākai lietošanai. Valde biedrības biedru rindās uzņēma vienu jaunu biedru un noteica nākamās sēdes datumu – 22.janvāris.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*