Sākums » Farmācija » LFB iesaistās klīniskā farmaceita lomas nostiprināšanā veselības aprūpē

LFB iesaistās klīniskā farmaceita lomas nostiprināšanā veselības aprūpē

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) janvārī turpina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/051/126 “Latvijas Farmaceitu biedrības administratīvās kapacitātes uzlabošana politisko lēmumu pieņemšanas procesā un publiskā pakalpojuma sniegšanā veselības aprūpes jomā” īstenošanu.

Šī projekta ietvaros 2014. gada 24. janvārī notika seminārs “Lēmumu pieņemšanas process un effektīva komunikācija veselības aprūpē” LFB biedriem Jelgavā.

Projekta ietvaros turpinās darbs pie farmaceitiskās aprūpes standarta izstrādes. Saistībā ar darbu pie farmaceitiskās aprūpes standarta LFB tikšanās reizēs ar Veselības ministriju, nevalstiskām organizācijām un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjiem ir diskutējusi par klīniskā farmaceita lomu farmaceitiskās aprūpes realizēšanā. Tika runāts par klīniskā farmaceita lomu primārās veselības aprūpes ietvaros ambulatorā aprūpē, kā arī iespējām farmaceitiskās aprūpes ietvaros. LFB uzskata, ka klīniskam farmaceitam nav jāierobežo darbības loks tikai stacionārā, bet jāpaplašina iespēja sniegt konsultācijas un darboties arī primārās veselības aprūpes ietvaros. Nepieciešams uzlabot komunikāciju starp klīnisko farmaceitu un ārstiem, uzsverot sadarbības nozīmi un ieguvumu pacientam zāļu racionālai lietošanai, veselības risku mazināšanā un finansiālo ieguvumu. Abām pusēm jāpārvar daudzu gadu gaitā radušies stereotipi un jādarbojas vienotā komandā pacienta labā. Ģimenes ārsti jau šobrīd atzīst, ka klīniskais farmaceits spētu palīdzēt izstrādāt racionālu terapiju pacientam, kuram ir vairākas vai sarežģītas diagnozes vai nozīmēti vairāk kā pieci medikamenti, kā arī primārās veselības un farmaceitiskās aprūpes ietvaros apmācīt pacientus pareizi un droši lietot zāles.

LFB vēlas turpināt šo diskusiju un aicina klīniskos farmaceitus izteikt savus priekšlikumus un redzējumu klīniskā farmaceita lomai primārās veselības aprūpes ietvaros un iespējām farmaceitiskā aprūpē.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.Atzīmētie lauki ir obligāti *

*