Sākums » Birku ahrīvs: Zāļu valsts aģentūra

Birku ahrīvs: Zāļu valsts aģentūra

ZVA atgādina aptieku licences turētājiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka nepieciešams sniegt informāciju Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūrai) ne tikai gadījumos, kad jāveic izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē), bet arī gadījumos, kad vispārēja tipa aptiekas darbībā notikušas izmaiņas  (piemēram, ja mainījies personāls ar farmaceitisko izglītību, mainījušās atbildīgās personas par speciālās darbības nosacījumu nodrošināšanu, mainījies telpu izvietojums, platības, konfigurācija, notikusi telpu pārkārtošana, kā rezultātā ir mainīts ... Lasīt tālāk »

Zāļu patēriņš Latvijā novembrī

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2023. gada novembrī zāļu lieltirgotavas Latvijā realizējušas 4,28 mlj zāļu iepakojumu par 45,77 mlj eiro (bez PVN). Naudas izteiksmē tas ir par 2% mazāk nekā šā gada oktobrī un par 9% vairāk nekā 2022. gada novembrī. Vispārēja tipa aptiekām novembrī tika pārdoti 3,82 mlj zāļu iepakojumu 39,02 mlj eiro vērtībā. Ārpus Latvijas pārdotas 444 ... Lasīt tālāk »

Publicē pārskatu par Eiropas zāļu aģentūru paveiktā nozīmīgumu Covid-19 pandēmijā

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas zāļu aģentūru vadītāji (HMA) ir publicējuši kopīgu pārskatu par Covid-19 pandēmijā paveiktā nozīmīgumu. Pārskatā uzsvērts, ka Eiropas zāļu aģentūrām ir bijusi prioritāra un svarīga nozīme Covid-19 zāļu, un arī vakcīnu, izvērtēšanā, apstiprināšanā un drošuma uzraudzībā. Eiropas zāļu aģentūru paveiktais Covid-19 zāļu izvērtēšanā un zinātniskie ieteikumi par to lietošanu palīdzēja efektīvi rīkoties Covid-19 izraisītajā ārkārtas situācijā ... Lasīt tālāk »

Zāļu valsts aģentūra publicē Klientu dienas prezentācijas

Zāļu valsts aģentūra tīmekļvietnē publicē informatīvā semināra “Klientu diena”, kas notika šā gada 14. decembrī,  prezentācijas. Jauni noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm: vispārīgs ieskats un Pārejas perioda noteikumi medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču laišanai tirgū pēc 2024. gada 26. maija, Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītājs Andis Viļums; Jauno medicīnisko ierīču noteikumu praktiskās piemērošanas aspekti, Veselības inspekcijas ... Lasīt tālāk »

EZA iesaka apturēt Indijas pētniecības līgumorganizācijas “Synapse Labs Pvt. Ltd” pārbaudīto zāļu reģistrācijas apliecību darbību

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir ieteikusi apturēt reģistrācijas apliecību darbību ģenēriskajām zālēm, kuras pārbaudījusi Indijas pētniecības līgumorganizācija “Synapse Labs Pvt. Ltd” – informē Zāļu valsts aģentūra. Eiropas Savienībā pētījumi ar zālēm jāveic atbilstoši visaugstākajiem standartiem un farmācijas uzņēmumiem jāievēro šie augstie standarti. Pārbaudot “Synapse Labs Pvt. Ltd”, EZA konstatēja nesakritības tās veiktajos zāļu bioekvivalences pētījumos. Šādi pētījumi tiek veikti, lai ... Lasīt tālāk »

Vēstule veselības aprūpes speciālistam par Leqvio (inclisiran) 284 mg šķīdumu injekcijām pilnšļircē

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Novartis Europharm Limited (Īrija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ”Leqvio (inclisiran) 284 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē: svarīga informācija par lietošanas norādījumiem pirms injekcijas”. Tajā sniegta svarīga informācija par lietošanas norādījumiem pirms injekcijas veikšanas. Vēstulē teikts, ka uzņēmums Novartis saņēmis nelielu skaitu sūdzību (Eiropas Savienībā reti – 0,01%), ka bijušas grūtības pārvietot šļirces virzuli un ... Lasīt tālāk »

Izdots Zāļu valsts aģentūras izdevuma ārstiem un farmaceitiem “Cito!” jaunākais numurs

Zāļu valsts aģentūra informē, ka nupat nācis klajā tās informatīva izdevuma “Cito!” kārtējais numurs. “Cito!” publicēta jaunākā pierādījumos balstīta un neatkarīga informācija par zāļu un medicīnisko ierīču drošumu. Laikraksts “Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo izdevumu biedrības (ISDB) loceklis kopš 1995. gada. “Cito!” elektroniskās versijas saņemšanai rakstiet uz: cito@zva.gov.lv , pieteikumā norādot e-pasta adresi. Lasīt tālāk »

Pērn Latvijas zāļu ražotāju apgrozījums – par 3% mazāks

Pērn Latvijas zāļu ražotāji kopā saražojuši produkciju (zāles un citas preces) par 104 miljoniem latu (149 miljoni eiro), kas ir par 3% mazāk nekā 2012. gadā, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Lielākā daļa no saražotās produkcijas – 90,4 % tika eksportēta ārpus Latvijas, savukārt 9,6 % realizēti vietējā tirgū. Zāļu ražotāju kopējais eksporta apjoms (zāles un citas preces) samazinājies par ... Lasīt tālāk »

Zāļu apgrozījums pērnā gada 4. ceturksnī – par 2% lielāks kā gadu iepriekš

2013. gada ceturtajā ceturksnī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā kopā bija 79 miljoni latu ar PVN (112 miljoni eiro). Tas ir par 10 % vairāk nekā 2013. gada 3. ceturksnī, ziņo Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Salīdzinājumā ar 2012. gada ceturto ceturksni kopējais zāļu apgrozījums ir pieaudzis par 2%. Ārpus Latvijas 2013. gada pēdējā ceturksnī realizētas 671 dažāda nosaukuma ... Lasīt tālāk »

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem būs regulāri jāatjaunina dati par zālēm

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) publicējusi vadošus norādījumus zāļu reģistrācijas īpašniekiem, kā atjaunināt reģistrēto zāļu informāciju, kas iesniegta EMA saskaņā ar EK Regulas Nr. 726/2004 57.(2) pantu. Saskaņā ar EK Regulas Nr. 726/2004 57.(2) pantu visiem zāļu reģistrācijas īpašniekiem EMA ir jāsniedz un pastāvīgi jāatjaunina informācija par visām zālēm, kas reģistrētas lietošanai Eiropas Savienībā. Šī ... Lasīt tālāk »