Ārpus Latvijas pārdotas 444 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautas zāles, sarakstu iespējams skatīt šeit (Excel fails), tai skaitā 263 kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas zāles, par 8,63 mlj eiro, kas ir par 6% vairāk nekā šā gada oktobrī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu novembrī bija 10,68 eiro, savukārt cenas mediāna – 6,00 eiro bez PVN (Latvijas Zāļu reģistrā iekļautām zālēm – 5,86 eiro, nereģistrētām zālēm 16,99 eiro).

Zāļu ražotāji un to pārstāvji novembrī zāļu cenu pieaugumu deklarējuši 41 medikamentam, bet cenas samazinājums deklarēts 28 zālēm. Par iemeslu cenu pieaugumam reģistrācijas apliecību īpašnieki galvenokārt minējuši ražošanas izmaksu pieaugumu. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam novembrī cena palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Dati apkopoti no 82 licencētām zāļu lieltirgotavām, kas darbojās Latvijā.

Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie ikmēneša zāļu realizācijas pārskati