Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” 9. punktu, zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāsagatavo un jāiesniedz ZVA valsts statistikas pārskati par 2023. gadu.

ZVA lūdz aizpildīt veidlapas, kas pieejamas elektroniski ZVA tīmekļvietnē:

vai arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv pieejamās veidlapas:

Oficiālās statiskas gada pārskata par zāļu ražotāja, zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darbību iesniegšana

Elektroniski aizpildīta veidlapa jāsūta ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv vai E-adresi līdz š.g. 1. februārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, tā jāsūta pa pastu vai jāiesniedz ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstīts veidlapas oriģināls (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

Avots: ZVA